Dnevna rutina je zelo pomemben del življenja, ki nam daje občutek varnosti, stalnosti in zaupanja. Kadar nekaj poteka tekoče, samoumevno in vedno po enakem (predvidljivem) zaporedju dogodkov, nas navdaja z občutkom, da je vse, kot mora biti.

Prav opisano nam je dalo idejo, zakaj je čas, ko so vrtci zaprti in moramo ostati doma, bolj stresen? Ker smo izgubili dnevno rutino. Zjutraj vstanemo, se uredimo, odhitimo v vrtec in službo, potem delamo in se popoldne spet srečamo, malo družimo in zvečer zaspimo. Taka rutina nam pove, daje vse v redu.

Kaj pa otroci? Njihova rutina je bolj razdelana in že najmanjše spremembe nekaterim otrokom predstavljajo čustveno in duševno stisko.

Otrokov dan v vrtcu je načrtovan skozi cel dan in je sestavljen iz elementov dnevne rutine, bivanja zunaj in usmerjenih dejavnosti. Vse dejavnosti se medsebojno prepletajo in izhajajo ena iz druge. V vseh dejavnostih se otrok vzgaja in uči, nobena ni bolj ali manj pomembna. Elementi dnevne rutine, ki se prepletajo z usmerjenimi dejavnosti zagotavljajo predvidljivo zaporedje dogodkov, gladke prehode in doslednost v pričakovanjih in podpori odraslega do otrok.

Zato predlagamo, da skupaj z otrokom sestavite dnevno rutino, na način, kot sestavljamo jedilnik- načrtujemo ga vnaprej, zaželeno je, da načrtujete skupaj z otrokom.

Igrajmo se vrtec
3.5.2020

Počitniške vsebine

Otroci se radi igrajo igre, saj kot sami pravijo so zabavne. Prav tako pa se ob igrah tudi učijo, urijo, potrpežljivost, počakati morajo, da pridejo na vrsto. Poleg tega pa spoznavajo različne

Preberi več

23.4.2020

Vrtec doma – v aprilu

OPAZOVANJE PTIC SKOZI OKNO (pogovor o tem, kako se oglašajo, zakaj se oglašajo, posnemanje ptičjega oglašanja, ogled slikanic- zvočnih slikanic, posnemanje oglašanja

Preberi več

7.4.2020

Izdelajmo si igralni kotiček

Otroci so na vsakem koraku obdani z raznovrstnimi igračami, ki jih kupimo v trgovinah. Ampak, za spodbujanje otrokove domišljije je včasih dovolj že ena sama kartonska škatla, ki v njegovem

Preberi več

25.3.2020

Igrajmo se vrtec

DNEVNA RUTINA KOT »JEDILNIK« Dnevna rutina je zelo pomemben del življenja, ki nam daje občutek varnosti, stalnosti in zaupanja. Kadar nekaj poteka tekoče, samoumevno in vedno po enakem

Preberi več

Vrtec doma – v maju


Področje: Narava
Cilj: Doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti, povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnostih
Dejavnosti za otroke 1-3 let
 • Opazovanje spreminjanja narave- cvetenje, rast, sušenje (doma in v bližnji okolici)…
 • Ogled bližnjega travnika, opazovanje travniških živali in rastlin (iskanje drobnih travniških živali)
 • Prepoznavanje in poimenovanje travniških živali na fotografijah iz knjig, spleta…
 • Nabiranje travniških rastlin in opazovanje (razlike in podobnosti)
 • Opazovanje in igra s svetlobo (naravno in umetno) in senco- opazujemo svojo senco, senco predmetov, dreves…
 • Opazovanje naravnih pojavov (vreme, gibanje zraka- veter, svetloba – senca)
Dejavnosti za otroke 3-6 let
 • Ogled bližnjega travnika, opazovanje travniških živali in rastlin (iskanje drobnih travniških živali)
 • Prepoznavanje in poimenovanje travniških živali na fotografijah iz knjig, spleta…
 • Nabiranje travniških rastlin in opazovanje (razlike in podobnosti)
 • Sadimo in sejemo – pripravimo gredico ali cvetlični lonec in opazujemo življenje in rast na njej.
 • Nabiramo travniške rastline in zelišča. Izdelamo herbarij- poimenujemo rastline (pomagamo si s knjigami in informacijami s spleta)
 • Pripravimo si čaj ali napitek iz zdravilnih zelišč – najbolje, da jih naberemo sami, če je to mogoče (npr. kamilice, meta, melisa…).
Področje: Umetnost
Cilj: Spodbujanje radovednosti in veselja do umetniških dejavnosti, umetnosti in različnosti
Dejavnosti za otroke 1-3 let

Otroci poslušajo in pripevajo: PIKAPOLONICA (M. Voglar) – poglej video, METULJČEK CEKINČEK (J. Bitenc) – poglej video.

 • otroci oponašajo gibanje- let metulja, gibanje (pednjanje) gosenice, plazenje- deževnik…
 • ustvarjanje zvokov iz naravnih materialov (listje, vejice, kamenčki…)- spremljava ob petju
 • slikanje z vodenimi barvami, voščenkami… uporabimo različna likovna sredstva in tehnike
Dejavnosti za otroke 3-6 let

Naučimo se nove pesmice:

Ogled lutkovne predstave MGL: Štiri črne mravljice (A. Štefan) – poglej video

 • Spletanje venčkov iz regratovih cvetov in trav
 • Pletemo kitke iz travnih bilk
 • Cvetlične slike (naberemo cvetove, jih posušimo in prilepimo na (pobarvano) podlago- izdelamo še okvir)
 • slikanje z vodenimi barvami, voščenkami… uporabimo različna likovna sredstva in tehnike (po opazovanju živali in rastlin, opazujemo rast, cvetenje… barve, sence… izdelki iz papirnatih tulcev…)
Področje: Družba
Cilj: Otrok oblikuje dobre, a ne toge prehranjevalne navade ter razvija družabnost, povezano s prehranjevanjem
Dejavnosti za otroke 1-3 let
 • Pripravimo zdrave obroke in se ob pripravi pogovarjamo, kje so stvari zrasle, po možnosti skupaj naberemo zelenjavo, npr. solato, peteršilj…
 • Otroci pomagajo pri sajenju ali setvi in opazujejo, kako skrbimo za rastline
Dejavnosti za otroke 3-6 let
 • Spoznavamo poklice: vrtnar, cvetličar, sadjar – zbiramo informacije, se pogovarjamo, si ogledamo tržnico, vrtnarijo, cvetličarno (ugotavljamo razlike in podobnosti, se pogovarjamo o pravilih varnega nakupovanja zaradi virusa…)
 • Zdrava, lokalna hrana- ugotavljamo, kaj lahko dobimo lokalno, od kod pride hrana v trgovino
 • Pripravimo zdrave obroke in se ob pripravi pogovarjamo, kje so stvari zrasle, kateri poklici so še povezani s pridelavo ali predelavo hrane…
 • Igramo različne igre vlog (prodajalec, kupec…)
 • socialna distanca- kaj je to? Kako se vedemo v trgovini, na tržnici, ob drugih ljudeh…
Področje: Matematika
Cilj: Otrok spoznava razlike med merjenjem in štetjem ter različne in skupne lastnosti snovi in objektov, ki jih merimo, in posameznih objektov, ki jih štejemo
Dejavnosti za otroke 1-3 let
 • Opazovanje in opisovanje rastlin, drevja, cvetlic… po velikosti, barvi, dolžini…
 • Iz papirja izrežemo pikapolonico, metulja… razrežemo in otrok sestavi dele nazaj v celoto
 • Razvrščanje živali na fotografijah na travniške ali tiste, ki niso (travniška ali ni travniška žival)
 • Igra z mivko, peskom, kamni, vodo… (prelivanje vode v različne posode- več/manj, preštevanje kamnov (do 3), presipanje peska, mivke…
Dejavnosti za otroke 3-6 let
 • Štejemo, prirejamo, razvrščamo travniške rastline in/ali zelenjavo.
 • Tehtamo- lahko uporabimo tehtnico (ugotavljamo, kaj ima večji maso- je težje)
 • Merimo dolžino (npr. trav, vej…), štejemo (npr. cvetne liste)
 • Igramo se tržnico, cvetličarno, vrtnarijo: uporabljamo blagajno, računalo s kroglicami, blagovno menjavo, preštevamo denar…
 • Družabne igre s pravili: spomin, karte, domini, tri v vrsto…
Področje: Jezik
Cilj: Otrok razvija jezikovno zmožnost v različnih funkcijah in položajih ob vsakodnevnih dejavnostih in v različnih socialnih situacijah
Dejavnosti za otroke 1-3 let

Beremo pravljice o živalih na travniku: Zelo lačna gosenica, Osamljena kresnička, Stonoga Berta, Pika Pikapolonica in druge.

Otrok naj samostojno pripoveduje ob slikanicah, slikah, kartonkah in drugem slikovnem materialu.

Spoznavamo travniške živali in se o njih pogovarjamo, gledamo knjige, revije…

Dejavnosti za otroke 3-6 let

Z otrokom se čim več pogovarjamo ob dnevnih opravilih.

Branje pravljic, zgodb, ugank, šaljivk, nagajivk, pesmi…

Zbiranje informacij iz knjig, revij.

Otroci berejo slikopise, se pogovarjajo ob slikah in komentirajo.

Uporaba vljudnostnih izrazov: prosim, hvala, oprosti, izvoli…

Delamo vaje za razgibavanje jezika- poslušanje logopedskih pravljic (z uporabo logopedskih priporočil- logopedinja svetuje) – poglej (posamezne lahko poslušate zgolj zaradi vsebine, ker se povezujejo s temo: Cicido, cicido!, Rovkin radič, Drobižek in Didi…)

Področje: Gibanje
Cilj: spoznavanje vloge narave in čistega okolja v povezavi z gibanjem v naravi
Dejavnosti za otroke 1-3 let
 • Naravne oblike gibanja: tek, skoki, poskoki, hoja, lazenje, plazenje,…
 • Sprehodi z opazovanjem okolja, hoja po ravni in neravni površini, vzpetini…
 • Vožnja s poganjalci, kolesom…
Dejavnosti za otroke 3-6 let
 • Izvajamo naravne oblike gibanja (hoja, tek, lazenje, plazenje, plezanje, meti, skoki, poskoki, valjanje… v naravi; po različnih površinah; pod, čez, skozi različna orodja, po različnih delih telesa, v različne smeri; z različno hitrostjo; z različnimi rekviziti).
 • stare skakalne igre – ristanc, gumitvist, slike metat, kipi…,
 • tek čez drn in strn (tek po neravni in ravni površini)
 • igre z loparjem, žogo in drugimi rekviziti (odvisno od možnosti in prostora): košarka, balinanje, badminton
Za dodatne vsebine si pomagajte z našimi e- vsebinami na: https://vrtec-domzale.si/e-vsebine-za-otroke/
Diši po vrtcu
9.4.2020

Ideje za zdravo kosilo

Morda vam je že zmanjkalo idej, kaj pripraviti za kosilo v teh dneh, ko smo že tako dolgo doma? Bi radi pripravili še kaj drugega? Pripravili smo vam nekaj predlogov za zdrave, okusne in preproste

Preberi več

8.4.2020

Otrokom najboljše juhe

Pošiljamo vam recepte za okusne zelenjavne juhe, ki jih naši kuharji pripravljajo v vrtcu in so pri otrocih najbolj priljubljene. Vaši malčki jih enostavno obožujejo. V juhah je skrita

Preberi več

2.4.2020

Zdravi recepti kot v vrtcu

Z veseljem delimo med vas nekaj receptov zdravih, preprostih in okusnih jedi. Nekatere pripravljajo tudi kuharji v našem vrtcu. Mogoče boste dobili kakšno idejo za popestritev vašega jedilnika,

Preberi več