O nas

Home O nas
Nagovor ravnateljice
Vzgoja je v vseh kulturah sveta, odraz vrednot, blaginje in pogleda na človeka v družbi. Umestitev otroka vanjo, predstavlja odnos družbe do posameznika. Odrasli smo tisti, ki skrbimo za otroštvo, ki naj bo varno, zdravo in srečno.

Vizija Vrtca Domžale je VELIK KROG POVEZANIH ROK, kjer nas vodijo PRIJATELJSTVO, POVEZANOST, PRIPADNOST, PRIJAZNOST in POUČNOST. To so temelji, na katerih gradimo skupne vrednote, klimo in dobre odnose med vsemi udeleženci vzgojnega procesa.

V vzgojnem programu preko dnevne rutine in področij kurikuluma spodbujamo otrokovo ustvarjalnost, mišljenje in participacijo; posvečamo veliko pozornost skrbi za čisto in urejeno okolje; varujemo zdravje z veliko gibanja in zdravo prehrano; spoznavamo in utrjujemo otrokova življenjska izkustva, ustvarjamo optimalne pogoje za pridobivanje izkušenj; razvijamo otrokovo samospoštovanje in pozitivno samopodobo; spoštujemo drugačnost, individualnost in multikulturnost; spodbujamo medgeneracijsko druženje in sodelovanje z različnimi organizacijami in društvi; učimo se strpnosti in prijateljstva…Cilje uresničujemo z vsebinami in aktivnostmi, primernimi stopnji otrokovega razvoja, in jih izvajamo na vseh področjih Kurikula za vrtce, ki zajemajo gibanje, jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko.

V vrtcu se preko igre učimo komunikacije, znanj in veščin. Preko igre pridobivamo pogum, veselje, prijatelje, samospoštovanje, delovne navade….

Izvajamo pestro izbiro dopoldanskih obogatitvenih dejavnosti, kot so redna tedenska plesna dejavnost »Biba pleše«, gibalne spretnosti otroci razvijajo z učenjem rolanja, kolesarjenja, vožnje s skirojem, vztrajne hoje, spretnosti z žogo…, imamo pestro izbiro različnih oblik bogatenja slovenskega jezika, delamo poskuse, sadimo in sejemo, otroci pridobivajo delovne navade, spoznavajo nove igre, se umetniško izražajo….

Staršem nudimo strokovno podporo pri vzgoji in jih vabimo, da se pridružijo predavanjem, delavnicam, izletom, nastopom, gledališkim predstavam, športnim aktivnostim ipd.…

Kolektiv Vrtca Domžale želi otrokom in njihovim staršem prijetno bivanje med nami.

Zakaj izbrati nas?
Pester in bogat program

Glede na starostna obdobja imamo:

 • program za otroke prvega starostnega obdobja, ki ga izvajamo v homogenih skupinah,
 • program za otroke drugega starostnega obdobja, ki ga izvajamo v homogenih skupinah,
 • program za otroke prvega in drugega starostnega obdobja- kombinirani oddelki.

Glede na trajanje nudimo:

 • dnevni program traja 9 ur in se izvaja v dopoldanskem času ter zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok,
 • krajši popoldanski program 2 uri tedensko za otroke, ki niso vključeni v dnevni program »Biba se igra«.
Strokovni delavci

Strokovno osebje skrbi za zagotavljanje pestrega, bogatega in inovativnega programa za otroke, vzgojo, izvajanje dnevne rutine, varstva in zagotavljanje otrokom najboljših možnosti za celovit razvoj in osebno rast. Strokovno delo vključuje tudi sodelovanje s starši, svetovalnimi službami, zunanjimi sodelavci in službami ter lokalno skupnostjo.

Prijetno okolje

Vrtec Domžale se ponaša z osmimi dislociranimi enotami, ki so različne tako po velikosti kot po lokalnih posebnostih, ki jih omogoča tesna povezanost z okoljem. Najmanjše so tri-oddelčne enote, največje enote imajo 10 ali 11 oddelkov. Vse enote so v primestnem okolju, kar omogoča staršem večjo možnost izbire glede na kraj bivanja.

Bogata in raznolika narava, varne poti in prostorna ter dobro opremljena igrišča omogočajo otrokom zdrav razvoj in napredek, vzgojiteljicam pa lokalno okolje ponuja pester izbor vsebin in možnosti za sprehode z opazovanjem, izlete in druge aktivnosti na prostem. Kamniška Bistrica, ob kateri posredno ali neposredno ležijo naši vrtci, je zelo bogato učno okolje, ki spodbuja celostni razvoj otrok, domišljijo in služi kot naravni vir informacij skozi vse leto.

Vizija – velik krog povezanih rok
 • Spodbujamo otrokovo ustvarjalnost, mišljenje in participacijo.
 • Skrbimo za čisto okolje, varujemo svoje zdravlje z veliko gibanja in zdravo prehrano
 • Spoznavamo in utrjujemo otrokova življenska izkustva, ustvarjamo optimalne pogoje za pridobivanje izkušenj.
 • Spodbujamo medgeneracijsko druženje in sodelovanje z različnimi orginizacijami ter društvi.
 • Spoštujemo drugačnost, individualnost, zasebnost in multikulturalnost.
 • Razvijamo otrokovo samospoštovanje in pozitivno samopodobo.
Življenjski cilj vsakega posameznika je vedno isti: napredovanje v dobrem.
(L. N. Tolstoj)