Nacionalni projekti
NMSB 2021
Zadnja posodobitev: 17.05.2021

MALI SONČEK
Zadnja posodobitev: 08.03.2021

ZDRAVJE V VRTCU
Zadnja posodobitev: 07.06.2022
UNICEF
Zadnja posodobitev: 31. 5. 2022
VARNA MOBILNOST
Zadnja posodobitev: 22.04.2021
Pravljični palček
Zadnja posodobitev: 26.5.2022

Letos se z NMSB pridružujemo evropski bralni kampanji EUReads (Evropa bere), ki povezuje že obstoječe bralne aktivnosti po vsej Evropi z namenom dviga zavesti o pomembnosti izobraževanja in pismenosti v zgodnjem otroštvu. Skupni cilj kampanje je dati vsakemu državljanu možnost postati bralec in polno sodelovati v evropski družbi. Podpis zaveze o aktivnem podpiranju prizadevanja za boljšo pismenost bo potekal 9. septembra na nacionalnem strokovnem posvetu Bralnega društva Slovenije, uradnem začetku NMSB 2019.

Skladno z enim od ciljev pobude EUReads / Evropa bere pa vas že zdaj pozivamo, da se nam pridružite pri 15 minutah branja ali glasnega branja na dan.

Dobrodošli v Vrtec Domžale

V vrtcu izvajamo programe po določilih Zakona o vrtcih. Upoštevamo sodobne teoretične osnove s pedagoškega, psihološkega in humanističnega področja in bogato dosedanjo pozitivno prakso.

Dnevni programi vzgoje in varstva v vseh osmih enotah Vrtca Domžale potekajo tako, da je zagotovljeno načrtovano, organizirano in sistematično izvajanje programov, s katerimi uresničujemo temeljne cilje predšolske vzgoje.

Zadovoljnih otrok
Strokovnih delavcev
Enot
Naše enote

Sanje se začnejo največkrat z vzgojiteljem, ki verjame v vas,
vas pritegne in dvigne na višjo raven, včasih tudi z ostro palico,
ki ji rečemo resnica. (D. Rather)

Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2022/07/LDN-CICIDOM-2021-2022.pdf
Enota Cicidom
06:15 - 16:20
 • Age: 1-6 Let
 • Class Size: 4
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2022/07/LDN-gaj.pdf
Enota Gaj
06:00 - 17:00
 • Age: 1-6 Let
 • Class Size: 8
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2022/07/1.Kekec-evalvacija-LDN-ENOTE-2022.pdf
Enota Kekec
06:00 - 16:00
 • Age: 1-6 Let
 • Class Size: 4
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2022/07/1.-LDN-ENOTE-20212022.pdf
Enota Krtek
05:40 - 16:45
 • Age: 1-6 leti
 • Class Size: 11
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2022/07/LDN-Mlincek-2021-2022.pdf
Enota Mlinček
06:30 - 16:15
 • Age: 2-6 Let
 • Class Size: 3
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2022/07/ANALIZA-LDN-ENOTE-OSTRZEK-2021-22.pdf
Enota Ostržek
06:15 - 16:30
 • Age: 2-6 Let
 • Class Size: 3
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2022/07/LDN-ENOTE-Palcek-20212022-z-realizacijo.pdf
Enota Palček
06:15 - 16:45
 • Age: 1-6 let
 • Class Size: 10
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2022/07/Racman-evalvacija-LDN-ENOTE-2021-22.pdf
Enota Racman
06:20 - 16:45
 • Age: 1-6 Let
 • Class Size: 4
Kurikulum za vrtce
Kaj je kurikulum?
Kurikulum za vrtce RS, ki je veljaven leta 1999, je podlaga za vzgojno in izobraževalno delo Vrtca Domžale. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da otrok dojema in razume svet

» Pokaži več

celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in družbenim okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. Temeljni vzgojno – izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na spol in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

» Pokaži manj

Metoda dela:
GIBANJE: igre, učenja, razlage, demonstracije, pogovora, vodenja… JEZIK: igre, učenja, pogovora, opisovanja, poslušanja, pripovedovanja vzgojiteljice, pripovedovanja

» Pokaži več

otrok, obnavljanja zgodbe, dramatizacije, branja vzgojiteljice, lastne aktivnosti… UMETNOST: igre, učenja, lastne aktivnosti, petja, pripevanja, imitacije, poslušanja, ustvarjanja, doživljanja, prepuščanja umetnosti, eksperimentiranje, igranja na instrumente… NARAVA: opazovanja, igre, učenja, razvrščanja, igre, lastne aktivnosti, urejanja, prirejanja, štetja, merjenja, postavljanja hipotez, poročanja, posploševanja, pogovora… DRUŽBA: igre, učenja, zgleda, opazovanja, pripovedovanja, lastne aktivnosti, pogovora, delo z AV-sredstvi, primerjanja, branja, vodenja, doživljanja, občutenja… MATEMATIKA: igre, učenja, razvrščanja, urejanja, prirejanja, štetja, merjenja, postavljanja hipotez, poročanja, dela z računalnikom, razlage, opazovanja, primerjanja…

» Pokaži manj

Načela uresničevanja ciljev kurikula:
NAČELO demokratičnosti in pluralizma, NAČELO odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu, NAČELO enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, NAČELO

» Pokaži več

omogočanja izbire in drugačnosti, NAČELO spoštovanja zasebnosti in intimnosti, NAČELO uravnoteženosti, NAČELO strokovne utemeljenosti kurikula, NAČELO pogojev za uvedbo novega kurikula, NAČELO horizontalne povezanosti, NAČELO vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, NAČELO sodelovanja s starši.

» Pokaži manj

Področja dejavnosti so:
Gibanje, Jezik, Umetnost, Narava, Družba, Matematika, ki se prepletajo z Dnevno Rutino.
Čudovito okolje, kjer se lahko otroci igrajo, učijo in rastejo.
Vizija
velik krog povezanih rok
Kdo smo
Vodstvo
Nina Mav Hrovat
v. d. ravnatelja
01/7248-300
nina.mav-hrovat@vrtec-domzale.si
Katarina Kos Juhant
Pomočnica ravnateljice
01/7248-300
katarina.kos-juhant@vrtec-domzale.si
Katja Frol Štefan
Pomočnica ravnateljice
01/7248-300
katja.frol-stefan@vrtec-domzale.si
Svetovalna služba
Simona Tonkli Gornjak
01/7248-300
simona.tonkli-gornjak@vrtec-domzale.si
Urška Dittmayer Kristan
01/7248-294
urska.dittmayer-kristan@vrtec-domzale.si
Vodja prehrane
Simona Klarič
031 518 594
simona.klaric@guest.arnes.si
Vodja zdravstveno – higienskega režima
Lucija Lapanja
01/7248-300
Lucija.lapanja1@guest.arnes.si
Računovodstvo in tajništvo
Anita Krt
Računovodja
01/5604-716
anita.krt@guest.arnes.si
Marija Urankar
Poslovna sekretarka
01/7248-300
marija.urankar1@guest.arnes.si
Bojana Poljanšek
Knjigovodja
01/8372-070
bojana.poljansek@vrtec-domzale.si
Nina Divjak
Administratorka
01/7248-300
nina.divjak1@guest.arnes.si
VRTEC DOMŽALE

Davčna številka: SI50500406

Matična: 5056675000

Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8354 342  (odprt 30.11.2021)

Ponudnik plačilnih storitev: UJP