••• Vzgoja za življenje skozi igro in učenje •••

Igra • Učenje • Razvoj

Dobrodošli v Vrtec Domžale

V vrtcu izvajamo programe po določilih Zakona o vrtcih. Upoštevamo sodobne teoretične osnove s pedagoškega, psihološkega in humanističnega področja in bogato dosedanjo pozitivno prakso.

Dnevni programi vzgoje in varstva v vseh osmih enotah Vrtca Domžale potekajo tako, da je zagotovljeno načrtovano, organizirano in sistematično izvajanje programov, s katerimi uresničujemo temeljne cilje predšolske vzgoje.

Zadovoljnih otrok
Strokovnih delavcev
Enot
Naše enote

Sanje se začnejo največkrat z vzgojiteljem, ki verjame v vas,
vas pritegne in dvigne na višjo raven, včasih tudi z ostro palico,
ki ji rečemo resnica. (D. Rather)

Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/LDN-2023-2024-25.9.2023-26.9.2023.pdf
Uprava
 • Age:
 • Class Size:
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/LDN-ENOTE-CICIDOM-2023-24.pdf
Enota Cicidom
06:15 - 16:20
 • Age: 1-6 Let
 • Class Size: 4
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/LDN-ENOTE-GAJ-2023-24.pdf
Enota Gaj
06:00 - 17:00
 • Age: 1-6 Let
 • Class Size: 8
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/KEKEC-LETNI-DELOVNI-NACRT-IN-REALIZACIJA-ENOTE-ZA-SOLSKO-LETO-2023.pdf
Enota Kekec
06:00 - 16:00
 • Age: 1-6 Let
 • Class Size: 4
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/LETNI-DELOVNI-NACRT-IN-REALIZACIJA-ENOTE-KRTEK-ZA-SOLSKO-LETO-2023.pdf
Enota Krtek
05:40 - 16:45
 • Age: 1-6 leti
 • Class Size: 11
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/LDN-ENOTE-MLINCEK-2023-2024.pdf
Enota Mlinček
6.30 – 16. 15
 • Age: 2-6 Let
 • Class Size: 3
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/LETNI-DELOVNI-NACRT-ENOTE-ZA-SOLSKO-LETO-2023-2024.pdf
Enota Ostržek
06:15 - 16:00
 • Age: 2-6 Let
 • Class Size: 3
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/LETNI-DELOVNI-NACRT-IN-REALIZACIJA-ENOTE-PALCEK-ZA-SOLSKO-LETO-2023-24.pdf
Enota Palček
06:15 - 16:45
 • Age: 1-6 let
 • Class Size: 10
Letni Delovni Načrt / Analizahttps://vrtec-domzale.si/wp-content/uploads/2023/10/Racman-LDN-enote-2023-24-1.pdf
Enota Racman
06:20 - 16:15
 • Age: 1-6 Let
 • Class Size: 4
Kurikulum za vrtce
Kaj je kurikulum?
Kurikulum za vrtce RS, ki je veljaven leta 1999, je podlaga za vzgojno in izobraževalno delo Vrtca Domžale. V njem so prepoznavna temeljna načela in cilji predšolske vzgoje; spoznanja, da otrok dojema in razume svet

» Pokaži več

celostno, se uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in družbenim okoljem ter v vrtcu razvija svojo družbenost in individualnost. Temeljni vzgojno – izobraževalni cilj vrtca je optimalni razvoj otroka ne glede na spol in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo.

» Pokaži manj

Metoda dela:
GIBANJE: igre, učenja, razlage, demonstracije, pogovora, vodenja… JEZIK: igre, učenja, pogovora, opisovanja, poslušanja, pripovedovanja vzgojiteljice, pripovedovanja

» Pokaži več

otrok, obnavljanja zgodbe, dramatizacije, branja vzgojiteljice, lastne aktivnosti… UMETNOST: igre, učenja, lastne aktivnosti, petja, pripevanja, imitacije, poslušanja, ustvarjanja, doživljanja, prepuščanja umetnosti, eksperimentiranje, igranja na instrumente… NARAVA: opazovanja, igre, učenja, razvrščanja, igre, lastne aktivnosti, urejanja, prirejanja, štetja, merjenja, postavljanja hipotez, poročanja, posploševanja, pogovora… DRUŽBA: igre, učenja, zgleda, opazovanja, pripovedovanja, lastne aktivnosti, pogovora, delo z AV-sredstvi, primerjanja, branja, vodenja, doživljanja, občutenja… MATEMATIKA: igre, učenja, razvrščanja, urejanja, prirejanja, štetja, merjenja, postavljanja hipotez, poročanja, dela z računalnikom, razlage, opazovanja, primerjanja…

» Pokaži manj

Načela uresničevanja ciljev kurikula:
NAČELO demokratičnosti in pluralizma, NAČELO odprtosti kurikula, avtonomnosti ter strokovne odgovornosti vrtca in strokovnih delavcev v vrtcu, NAČELO enakih možnosti in upoštevanja različnosti med otroki ter načelo multikulturalizma, NAČELO

» Pokaži več

omogočanja izbire in drugačnosti, NAČELO spoštovanja zasebnosti in intimnosti, NAČELO uravnoteženosti, NAČELO strokovne utemeljenosti kurikula, NAČELO pogojev za uvedbo novega kurikula, NAČELO horizontalne povezanosti, NAČELO vertikalne povezanosti oz. kontinuitete, NAČELO sodelovanja s starši.

» Pokaži manj

Področja dejavnosti so:
Gibanje, Jezik, Umetnost, Narava, Družba, Matematika, ki se prepletajo z Dnevno Rutino.
Čudovito okolje, kjer se lahko otroci igrajo, učijo in rastejo.
Vizija
vzgoja za življenje skozi igro in učenje
Kdo smo
Vodstvo
Nina Mav Hrovat
Ravnateljica
01/7248-300
nina.mav-hrovat@vrtec-domzale.si
Katarina Kos Juhant
Pomočnica ravnateljice
01/7248-300
katarina.kos-juhant@vrtec-domzale.si
Katja Frol Štefan
Pomočnica ravnateljice
01/7248-300
katja.frol-stefan@vrtec-domzale.si
Svetovalna služba
Urška Dittmayer Kristan
01/7248-294
urska.dittmayer-kristan@vrtec-domzale.si
Vodja prehrane
Simona Klarič
031 518 594
simona.klaric@guest.arnes.si
Vodja zdravstveno – higienskega režima
Barbara Kunilo
01/7248-300
Računovodstvo in tajništvo
Računovodja
01/5604-716
racunovodstvo@vrtec-domzale.si
Marija Urankar
Poslovna sekretarka
01/7248-300
marija.urankar1@guest.arnes.si
Nina Divjak
Administratorka
01/7248-300
nina.divjak1@guest.arnes.si
Aleksandra Ložar
Knjigovodja
01/8372-070
aleksandra.lozar@vrtec-domzale.si
VRTEC DOMŽALE

Davčna številka: SI50500406

Matična: 5056675000

Transakcijski račun: SI56 0110 0600 8354 342  (odprt 30.11.2021)

Ponudnik plačilnih storitev: UJP