Tradicionalni slovenski zajtrk in obisk čebelarja v Vrtcu Domžale

V Vrtcu Domžale dajemo velik poudarek na zdravju in ohranjanju le-tega. Tradicionalni slovenski zajtrk sestavljajo: črni kruh, maslo, med, mleko in jabolka. Pri tem je najbolj pomembno, da je vse iz lokalne, domače pridelave, kar pripomore k ohranjanju kvalitete živil in pozitivnemu odnosu do okolja, v katerem bivamo. Tradicionalni slovenski zajtrk je tudi dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v vseh enotah in vseh oddelkih Vrtca Domžale. Vsebine, ki jih vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so v povezavi z zdravo prehrano in ohranjanjem zdravja. Za ohranjanje zdravja je na prvem mestu tudi gibanje in le-temu dajemo vsako leto večji poudarek. Zavedamo pa se tudi pomena čebel, ki s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot tudi za živali, raznih industrijskih surovin, kakor tudi na človekovo zdravje in druge dejavnike življenja. Otroke v vseh enotah obiščejo lokalni čebelarji in jim predstavijo skrb za čebele, čebelje produkte, proizvode in kaj čebele pomenijo za naše življenje. Otroci spoznajo tudi avtohtono vrsto čebele- kranjsko čebelo. Ker so otroci v najnežnejših letih še posebej senzibilni, v veliki meri izražajo skrb za ohranjanje okolja, varstvo čebel, navdušenje nad čebelarji, kmetovanjem in vsem, kar je povezano z naravo. Prav tako pri ostalih ekoloških vsebinah ugotavljajo, kako pomembno je sodelovanje vsakega posameznika, da bi lahko srečno in zdravo živeli v sožitju in zdravem okolju in so kritični do nespoštljivega vedenja v naravi in uničevanja. Tako krepimo zavedanje, da smo vsi, narava in ljudje, povezani.

Galerija