Tradicionalni slovenski zajtrk 2021

V Vrtcu Domžale se zavedamo pomena trajnostnega in zdravega prehranjevanja. Velik poudarek dajemo zdravju in ohranjanju le-tega na različne načine. Tudi v letošnjem letu smo se pridružili projektu Tradicionalni slovenski zajtrk. V našem vrtcu to predstavlja dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Vzgojitelji in otroci se na dogodek pripravijo, izdelujejo pogrinjke, spoznavajo čebele, avtohtono vrsto in ustvarjajo na to temo. Vzgojitelji pripravijo različne vsebine, ki jih z otroki izvajajo pred in po zajtrku. Zavedamo se pomena čebel, ki s svojo aktivnostjo v naravi pomembno vplivajo na proizvodnjo hrane, tako za človeka kot tudi za živali, različnih industrijskih surovin, kakor tudi na  človekovo zdravje in druge dejavnike življenja.

Tradicionalni slovenski zajtrk izvajamo v vseh enotah Vrtca Domžale.

Sestavljajo ga: kruh, maslo, med, mleko in jabolko. Pomembno je, da  je hrana iz lokalne, domače pridelave, kar pripomore k ohranjanju kvalitete živil in pozitivnemu odnosu do okolja, v katerem bivamo.