PROJEKT MOJ KRAJ

V vseh enotah Vrtca Domžale v šolskem letu 2014/2015 poteka obsežen projekt na temo Moj kraj s skupnim ciljem:
poznavanje in prepoznavanje domačega kraja in okolice. V ta namen smo skupaj z koordinatorji iz enot izdelali vzgojnoučni načrt z vsebinami primernimi za vsako starostno obdobje otrok.

Cilji in nekaj vsebin, ki sledijo posameznim ciljem, je navedeno v nadaljevanju.

Starost 1-2 leti
Cilji
 • Otrok spoznava svojo igralnico in druge prostore vrtca
 • Otrok spoznava zunanjo okolico vrtca
 • Otrok spoznava širšo okolico vrtca
 • Otrok opazuje in spoznava objekte skozi čas in opazuje spremembe
Vsebine
 • Ogled prostorov vrtca- seznanitev z imeni skupin v vrtcu
 • Ogled zunanjosti vrtca
 • Sprehod po bližnji okolici
 • Spoznavanje ulic in opazovanje okolice
 • Izlet v bližnji gozd
 • Seznanjanje in poimenovane stavb v okolici (šola, cvetličarna, trgovina, športno igrišče,…)
Starost 2-3 leti
Cilji
 • Otrok spoznava svojo igralnico in druge prostore vrtca
 • Otrok spoznava zunanjo okolico vrtca
 • Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost (po principu od bližnjega k daljnemu)
 • Otrok spoznava širšo okolico vrtca
 • Otrok opazuje in spoznava objekte skozi čas in opazuje spremembe
 • Otrok poimenuje objekte, reke, bližje vzpetine in simbole v okolici vrtca
Vsebine
 • Spoznavanje igralnice
 • Sprehod po vrtcu (sosednje igralnice, garderoba, večnamenski prostor, telovadnica, kuhinja, pralnica …)
 • Sprehod po velikem igrišču vrtca
 • Spoznavanje simbola vrtca- logotip Vrtca Domžale in logotip enote (v igralnici, na zastavi, na spletu)
 • Jesenski izlet s starši
 • Oblikovanje zemljevida vrtca; lepljenje fotografij notranjih prostorov in zunanjih površin
 • Oblikovanje zemljevida širše okolice vrtca; lepljenje fotografij krajev, ki smo jih obiskali v okolici (sprotno dopolnjevanje fotografij)
 • Ogledamo si bližnjo okolico vrtca (spoznavanje in poimenovanje objektov, značilnosti…vsaka enota v svojem okolju)
Starost 4-6 leti
Cilji
 • Otrok spoznava značilnosti okolja, ki so pomembne za lokalno skupnost (po principu od bližnjega k daljnemu)
 • Otrok spoznava simbole (skupine, vrtca, kraja, občine)
 • Otrok spoznava značilnosti in razlike med mestom, krajem, vasjo
 • Otrok raziskuje, kako je kraj dobil ime in zakaj se tako imenuje
 • Otrok poimenuje objekte, reke, bližje vzpetine in simbole v okolici vrtca
 • Otrok prireja simbole k ustreznim objektom
 • Otrok se orientira v prostoru in na zemljevidu
 • Otrok raziskuje običaje in/ali zgodovino kraja, ljudi…
Vsebine
 • Spoznavanje imen in simbolov otrok, skupine, vrtca, kraja, občine… poznavanje grba, zastave…
 • Izdelava plakata-moj kraj s fotografijami.
 • Otrok pozna svoj domači naslov.
 • Obisk bližnjih vrtcev, domov otrok, ki stanujejo v bližini vrtca
 • Prometna varnost, opazovanje prometa, življenja in navad ljudi v okolju
 • Daljši sprehodi, pohod- tudi v sklopu medgeneracijskega sodelovanja, izlet, kros…
 • Ogled bližnjih objektov in naravnih danosti (reka, gozd, jama, mlin, kulturni dom, športni park, gasilski dom…)
 • Orientacijski pohod– iskanje zaklada
 • Otrok spozna osnovne značilnosti občine Domžale in značilnosti po krajevnih skupnostih (razlike in podobnosti kraja, vas-mesto ipd.).
 • Spoznavanje kolesarske poti v občini Domžale.
 • Seznanjanje in spoznavanje znanih oseb, ki živijo v občini Domžale.
 • Spoznavanje gradov v občini Domžale, raziskovanje in odkrivanje zgodovinskih značilnosti kraja in življenja ljudi nekoč v primerjavi z danes.
 • Iskanje in zbiranje informacij o kraju (z uporabo knjig, spleta, AV posnetkov…)
 • Uporaba in orientacija na zemljevidu (izdelava svojega zemljevida)
 • Spoznavanje spomenikov in obeležij v okolici vrtca- pogovor in odkrivanje zgodovinskih oseb, dogodkov v povezavi s spomeniki
 • Obisk Kulturnega doma Franca Bernika, Menačenkove domačije, Slamnikarskega muzeja (glede na možnosti)
 • Vključevanje v lokalno skupnost- sodelovanje s Krajevno skupnostjo, društvi (v svojem kraju, glede na dane možnosti)
 • Prepoznavanje znanih kulturno- zgodovinskih stavb v mestu in na fotografijah
 • Izdelovanje makete in umeščanje stavb na maketo, orientiranje na maketi in zemljevidu
Galerija