Obisk policista 2021/2022

V prometu se predšolski otroci pojavljajo vsakodnevno. Pojavljajo se kot pešci, kolesarji, potniki v vozilu in so eni od najbolj ogroženih udeležencev v prometu. Zato je potrebno otroke čim prej pripraviti in seznaniti na sodelovanje in vključevanje v promet.

V tednu od 20. 4. do 25. 4. 2022 so v Vrtcu Domžale prišli na obisk policisti iz policijske postaje Domžale. Obiskali so vse enote Vrtca Domžale in otrokom podali veliko informacij o delu policista, o varnosti v prometu in še in še. Otrokom so razkazali in jih podučili o opremi policista in razkazali policijski avto. Policisti so bili zelo prijazni, vsebine so bile prilagojene in razložene otrokovemu razumevanju in starosti. Otrokom so odgovarjali na zastavljena vprašanja in se z njimi pogovarjali.

Zahvaljujemo se PP Domžale, da so si vzeli čas in prišli otrokom popestriti dopoldne v vrtcu.