Obisk gasilcev in evakuacijske vaje

V oktobru vse enote Vrtca Domžale obiščejo gasilci, ki skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje. Gasilci otroke z vajo učijo, kako skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v primeru naravnih in  drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in podobno. Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev in gašenja požarov, preizkušanja opreme- gasilnih aparatov in čelad, so otrokom najbolj zanimive, hkrati pa tudi najbolj nazorno pokažejo ustrezna ravnanja in potek dogodkov ter ravnanj v primeru nesreče.

Otroci med akcijo opazujejo, kako gasilci rešijo namišljenega ponesrečenca, kako mu nudijo prvo pomoč, kako se dogovarjajo s centrom in reševalci. Hkrati ko otroci opazujejo delo, se seznanjajo s poklicem gasilcev, zato ni presenečenje, da predvsem v oktobru veliko otrok želi postati gasilec, ko odrastejo. Delo gasilcev, gasilska vozila in oprema so otrokom zelo zanimivi in jim burijo domišljijo. Vzgojiteljice se z otroki o vsem dogajanju veliko pogovarjajo, skupaj zbirajo različne informacije, se igrajo in berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih.

Galerija