Rolanje v vrtcu 2021/2022

Rolanje je izjemno zabaven, sproščujoč in zdrav šport. Krepi mišice in pomaga pri razvijanju vzdržljivosti in funkcionalnih sposobnosti vsakega. Pozitivno vpliva na razvoj ravnotežja, ki je ena od osnovnih motoričnih sposobnosti. Ravnotežje je tesno povezano s sposobnostjo skladnosti gibanja in razvoju intelektualnih sposobnosti pri otroku v zgodnjem otroštvu. Rolanje je koristno tudi zato, ker povečuje odpornost in kostno maso. Rolanje spada med ravnotežnostne športe, ki pozitivno vplivajo na učenje drugih športom, na primer drsanja, kolesarjenja, smučanja…

V vseh enotah Vrtca Domžale smo imeli v skupinah, starosti od 5 do 6 let, dneve rolanja. Rolanje je trajalo 5 dni. Otroci so se najprej seznanili o varnosti, to je o primernem obuvalu, pravilna namestitev rolerjev, zaščita za kolena, komolce in dlani ter čeladi. Otroke smo spodbujali k čim večji samostojnosti, seveda pa je bila odrasla oseba ves čas na voljo in nudila pomoč otrokom, ki so jo potrebovali. Kasneje so otroci izvajali različne vaje na poligonih za učenje rolanja.