Pripovedovalka pravljic v Vrtcu Domžale

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo letos obeležili mesec kulture s posebnim obiskom »pripovedovalke pravljic«. Vse otroke najstarejših skupin sta obiskali pravljičarki Maja Novak, dipl. vzg. iz Gaja in Katarina Košenina, dipl. vzg. iz enote Krtek. Otroci so se seznanili in poslušali različne pravljice, ljudske in avtorske. Pravljičarka Maja je pri svojem pripovedovanju uporabila namizno gledališče Kamišibaj in otrokom povedala pravljico Volk in sedem kozličkov. Pravljičarka Katarina pa se je z otroki zabavala ob igroknjigi Ne liži te knjige.

Vsako leto so v februarju v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir informacij, razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.

Galerija