Obisk pripovedovalke pravljic

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo letos obeležili mesec kulture s posebnim obiskom »pripovedovalke pravljic«. Vse otroke najstarejših skupin je obiskala vzgojiteljica Vesna Pestotnik iz enote Palček. Otroci so se seznanili in poslušali pravljico z naslovom OBISK (Gaja Kos).

Vsako leto so v februarju v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir informacij, razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.

Galerija