Obisk gasilcev v Vrtcu Domžale

V Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Sledimo smernicam in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo, v oktobru pa izvajamo tudi vaje evakuacije z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo vsi uporabniki, torej vsi otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo informacije o tem, kako se na situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in podobno- vse z namenom, da bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano.

V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci, običajno so to predstavniki lokalnih prostovoljnih gasilskih društev in skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje, otroke seznanijo s svojim poklicem, jim pripovedujejo, kako morajo skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v primeru naravnih in drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in podobno. Skupne evakuacijske vaje, predvsem zaradi vključenosti reševanja namišljenih ponesrečencev in gašenja požarov, preizkušanja opreme- gasilnih aparatov in čelad, so otrokom najbolj zanimive, hkrati pa tudi najbolj nazorno pokažejo ustrezna ravnanja in potek dogodkov ter ravnanj v primeru nesreče. Otroci med akcijo opazujejo, kako gasilci rešijo namišljenega ponesrečenca, kako mu nudijo prvo pomoč, kako se dogovarjajo s centrom in reševalci. Delo gasilcev, gasilska vozila in oprema so otrokom zelo zanimivi in jim burijo domišljijo. Za dodatno ponazoritev poklica gasilec iz enot Palček in Cicidom obiščejo bližnji Center požarne varnosti. Vzgojiteljice se z otroki o tem pogovarjajo, skupaj zbirajo različne informacije, se igrajo in berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih, kot so Ježek Snežek in potres, Ježek Snežek in 112, Ježek Snežek in požar ter druge. Z igranjem, oziroma igro vlog gasilci, utrjujejo pridobljeno znanje in preko različnih sredstev zbirajo dodatne informacije (knjige, internet, TV…). Sodelovanje s PGD in CPV pomeni tudi dodatno varnost za vse uporabnike vrtca, saj ob obisku preverijo tudi ustreznost evakuacijskih poti, požarnih načrtov, oznak, gasilnih aparatov in hidrantov.

Galerija