Obisk gasilcev in evakuacijske vaje

V Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Sledimo smernicam in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo, v oktobru pa izvajamo tudi vaje evakuacije z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo vsi uporabniki, torej vsi otroci in osebje vrtca. Vzgojiteljice na tak način tudi pridobijo informacije o tem, kako se na situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in podobno- vse z namenom, da bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano.

Galerija