OBISK GASILCEV IN EVAKUACIJSKA VAJA

V Vrtcu Domžale potekajo različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Sledimo smernicam in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo. V mesecu oktobru izvajamo tudi vaje evakuacije, z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je uspešno izvedena, če se na zbirnem mestu v čim krajšem času zberejo vsi uporabniki, torej vsi otroci in osebje vrtca. Vzgojitelji na tak način pridobijo informacije o tem, kako se na situacijo odzovejo otroci, kje so morebitne težave ali zadrege in podobno – vse z namenom, da bi v morebitni nesreči lahko ukrepali pravilno, hitro in zbrano.

V vse enote Vrtca Domžale pridejo gasilci in sicer predstavniki CZR in predstavniki lokalnih prostovoljnih gasilskih društev. Skupaj z otroki in zaposlenimi izvedejo evakuacijsko vajo, otroke seznanijo s svojim poklicem, jim pripovedujejo, kako morajo skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v primeru naravnih in drugih nesreč (poplav, požara, potresa, prometnih nesreč).

Skupne evakuacijske vaje so otrokom zanimive, hkrati pa so zelo poučne. Seznanijo se z opremo gasilcev, njihovim delom, ravnanjem v primeru določenih nesreč, kako se nudi prva pomoč in kako se dogovarjajo s centrom in reševalci. Vzgojitelji se z otroki o vsem tem pogovarjajo, skupaj zbirajo različne informacije, berejo zgodbe o gasilcih in reševalcih. Otroci  znanje pridobivajo in utrjujejo preko igre.

Sodelovanje z lokalnimi PGD in CZR pomeni tudi dodatno varnost za vse uporabnike vrtca, saj ob obisku preverijo tudi ustreznost evakuacijskih poti, požarnih načrtov, oznak, gasilnih aparatov in hidrantov.