Obisk Božička 2021
S skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah in v vseh oddelkih vrtca Domžale obiskal Božiček. Tokrat je prišel na dvorišča in igrišča vseh enot Vrtca Domžale. Covid situacija še ni dopuščala združevanj skupin in obiskov zunanjih obiskovalcev, zato jih je Božiček obiskal malo drugače. Kljub temu so se otroci Božička zelo razveselili, kar je bil tudi namen obiska. Otroci so skupaj z Božičkom prepevali otroške pesmi, plesali in se smejali.