Noč knjige

V Vrtcu Domžale damo velik poudarek bralni kulturi zaposlenih in otrok. Zavedamo se, kako zelo je branje pomembno, zato mu namenjamo posebno pozornost. Branje pri otroku spodbuja zdrav psihosocialni razvoj, interakcije, empatijo, otrok razvija govor s pomočjo knjige, domišljijo in še veliko pomembnih stvari, ki so za otrokovo nadaljnje življenje nepogrešljive.

V vseh enotah Vrtca Domžale imamo dobro založene knjižnice s kvalitetno literaturo domačih in tujih avtorjev. Prav tako se udeležujemo različnih natečajev, projektov, kot so NMSB, EKOBRALNICE, POD KROŠNJAMI, veliko sodelujemo s Knjižnico Domžale in sodelujemo v projektih Pravljični palček, Premične knjige za otroke, Premične knjige za odrasle…

Letos se je več vzgojiteljic odločilo za večerno dejavnost NOČ KNJIGE. Otroci so pozno popoldan ponovno prišli v vrtec in poslušali pravljice na različne načine. V enih skupinah so bili prisotni tudi starši, v nekaterih skupinah so brali pravljice stari starši,  drugje so pravljice brale vzgojiteljice in so skupaj prijetno popoldne preživeli ob knjigi. Vzgojiteljice so pripravile prijetno vzdušje, izbrale so zanimive vsebine otroci pa so ob prebiranju uživali in se zabavali. Ob vsem tem je najpomembnejše to, da se na igriv, zabaven in otrokom prijeten način otroci srečujejo s knjigami, ter vstopajo v bralni svet, v katerega se bodo z veseljem vedno znova vračali.