Nepridobitni projekt za vrtce, osnovne in srednje šole

 

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 2019/2020
PROGRAM PROJEKTA ZA VRTCE (OD 4 DO 6 LET)

 

NAMEN PROJEKTA:
Ob mednarodnem dnevu strpnosti poglobiti védenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko pasti upravičene nestrpnosti. Namen našega projekta je tudi, da skozi uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki, medsebojno spoštovanje, razumevanje, sprejemanje ter posledično tudi sodelovanje med otroki.

CILJI PROJEKTA:

Uresničevanje otrokovih in človekovih pravic v praksi.
➢ Uresničevanje strpnih odnosov in vse cilje, ki so zapisani na deklarativni ravni, spraviti na operativno raven, kjer se gradi prijateljstvo, sprejemanje medsebojne raznolikosti in spoštovanje.
➢ Zavedanje pomena strpnih odnosov v naši družbi.
➢ Prepoznavanje pasti upravičene nestrpnosti, njenega delovanja in posledic, ki jih povzroča.
➢ Graditi družbo, ki je ustvarjalna in ne uničevalna.

Galerija
Poročila

V projektu je sodelovalo 24 otrok. V naši skupini je strpnost stalna tematika, ki jo otrokom posredujemo preko socialnih iger ter pogovorov po in ob prebiranju zgodb in pravljic. V času projekta smo si ogledali tudi nekaj poučnih animiranih filmov, o katerih smo se po ogledu tudi pogovarjali. Skozi celotno šolsko leto sodelujemo tudi z osnovno šolo s prilagojenim programom. Z otroki in vzgojiteljicama OŠ Roje gojimo mesečna druženja preko katerih se otroci učijo sodelovanja in sprejemanja drugačnosti.

Vodja projekta, Aleksandra Andrić

POROČILO: MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO (Avtor projekta: Izobraževalni center Eksena)

Vrtec Domžale, Enota Krtek, SKUPINA ŽABICE ( 5-6 let)
Koordinatorka Vrtca Domžale: Vilma Hrovat (031 345 423)
Mentorici: Alenka Lovšin, Mateja Gabor
Število sodelujočih otrok: 21 otrok

Skupna razstava enote Krtek: Vila Eksena. Dinozaver Tiko in veliki zob (sodelujoče skupine: Žabice, Črmlji, Kresničke, Miške in Čebelice).

V skupini Žabice smo v tednu od 11.-15. 11. 2019 izvajali dejavnosti na temo strpnosti ter tej temi namenili več dni, zlasti 12. 11. 2019, ko smo se posvetili pojmu strpnost oz. nestrpnost ter 13. 11. 2019, ko je k nam (skupinam Žabice, Čmrlji in Kresničke), prišel na obisk 17-letni fant na invalidskem vozičku s spremljevalnim psom, mamo ter prostovoljko Društva vesele nogice.

Otroke smo najprej vprašali ali morda vedo, kaj strpnost oz. nestrpnost je. Otroci niso vedeli, kaj ta pojem pomeni, ob naši spodbudi so malo razmišljali o sami besedi. Domislili so se veliko zanimivih rešitev: to je, ko je treba kaj potrpeti, počakati, to je, da se ne tepemo, itn. Še najbolj se je pravilnemu odgovoru približala deklica skupine, ki je rekla, da smo prijazni drug do drugega. Ko sem jim prebrala definicijo strpnosti, so otroci vprašali, kaj pa je to spoštovanje, kar smo jim skušali razložiti s primeri iz našega vsakdanjega življenja. Nato smo otrokom prebrali pravljico Drugačen, ki jih je zelo zanimala, preko zgodbe so že malo bolje razumeli pojme: biti strpen, drugačen, se medsebojno spoštovati in sprejemati drug drugega, takšne kot smo. Nato smo prebrali še povzetek knjige Vila Eksena. Dinozaver Tiko in veliki zob, ki govori o ljubezni, medsebojnem sprejemanju ter risali dinozavra in like iz zgodbe, ki smo jih razstavili v igralnici. Na nivoju enote Krtek smo novembra naredili še skupno razstavo petih skupin – vsaka skupina je za razstavo prispevala tri najboljše likovne izdelke otrok skupine, na temo strpnosti. Otroke smo seznanili še s tem, da nas bo 13. 11. 2019 obiskal fant na invalidskem vozičku, da bo imel s seboj tudi spremljevalnega psa ter da bo z nami preživel dopoldne. Otroke smo prosili, da naj mu razkažejo igralnico, da se z njim igrajo, se pogovarjajo, da so prijazni do njega in spoštljivi. Opozorili smo jih tudi, da ne smejo božati njegovega spremljevalnega psa brez njegovega dovoljenja. V sredo, 13.11.2019 smo nadaljevali s projektom Mednarodni dan strpnosti. Tega dne nas je obiskal fantj s svojo mamo in spremljevalnim psom. Sprejeli smo ga v skupnem prostoru, ga pozdravili in mu ob spremljavi kitare zapeli pesmi Kuža pazi, Mi se imamo radi, Marko skače. Ker je v tem tednu praznoval tudi rojstni dan, smo mu zapeli še pesmi Rojstni dan in Vse najboljše! ter mu izročili naša darila. Nato pa se je prišel najprej igrati v našo igralnico (Žabice), kjer so mu bili zelo všeč naši avtomobili in garaža. Ker se je v naši igralnici zelo dobro počutil, ga nismo želeli obremenjevati z menjavo prostora, zato so se k nam z njim, izmenično prišli igrat tudi otroci skupin Čmrlji in Kresničke. Otroci so se do njega zelo lepo vedli, se z njim igrali, mu pokazali igrače itn.

O strpnosti se otroci najbolje učijo tako, da se lepo in spoštljivo vedejo do vsakega, ki je malo drugačen od njih, da dajo vsakemu možnost, da se jim pridruži, se z njimi igra, pogovarja itn. Otroci so se tako učili sprejemati drugačnost, spoznavali, da smo vsi vredni spoštovanja, tega da smo sprejeti in da imamo do vsakega od nas, prijazen in spoštljiv odnos.

Razstava v igralnici skupine Žabice: Vila Eksena. Dinozaver Tiko in veliki zob (Razstava v enoti Krtek, v igralnici skupine Žabice).

Evalvacijo zapisala: Alenka Lovšin

1. NASLOV IN NAZIV USTANOVE: VRTEC DOMŽALE (Ljubljanska 70,1230 Domžale) – ENOTA KRTEK (Šolska ulica 3, 1230 Domžale)

2. IME IN PRIIMEK KOORDINATORJA V USTANOVI: Vilma Hrovat

3. SODELUJOČI MENTORJI: Anja Bešter

4. ŠTEVILO SODELUJOČIH OTROK: 23

POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU:

Projekt o strpnosti smo izvedli v tednu od 11. 11. 2019 do 15. 11. 2019. Za začetek samega projekta smo z otroki zapeli pesmico, ki jo vsi dobro poznamo (Mi se imamo radi). Iz same pesmice sem nato napeljala krajši pogovor o prijateljstvu ter kasneje otrokom predstavila zgodbo o dinozavru Tiku. Glede nato, da so otroci malo mlajši, so zgodbi dobro sledili tudi brez fotografij. Kasneje sem otrokom predstavila pomen strpnosti in jim navedla nekaj primerov strpnosti, ki jih lahko upoštevamo v vrtcu. Otroci so v pogovoru aktivno sodelovali in skupaj smo našli nekaj dogodkov, kjer moramo biti strpni, da naša skupina dobro funkcionira. Po pogovoru smo nadaljevali z likovnim ustvarjanjem. Otroci so dobili na izbiro voščenke ali barvice, a se je večina otrok odločila za uporabo voščenk. Otroci so nato risali dinozavra in njegove trenutke v pravljici. Zelo pozorni so bili pri risanju njegovega velikega zoba.

V prihodnjih dneh smo naše risbe razstavili na razstavo v večnamenskem prostoru, kjer so si jih ogledali tudi starši.

Tekom tedna se nam je pripetil manj primeren dogodek. V vrtec je zjutraj prišel deček, ki je imel na obrazu očala. To je bilo za otroke nekaj novega in nekateri so se mu pričeli posmehovati. Otroke sem po zajtrku zbrala v jutranji krog in jim razložila, zakaj deček uporablja očala. Po nekaj dneh sem lahko že sama opazila, kako so otroci skrbni do dečka z očali, saj so ga opominjali o morebitni neuporabi očal. Sam primer dečka je nastopil ob pravem času, saj so otroci tako že lažje spoznali pomen strpnosti oz. se seznanili s pomenom sprejemanja drugačnosti.

O strpnosti bomo zagotovo govorili tudi v prihodnjih mesecih, saj se mi sam pomen strpnosti zdi zelo pomemben za razvoj dobre družbe.

Anja Bešter

EVALVACIJA TEDEN STRPNOSTI

V tednu strpnosti in sprejemanja drugačnosti, sem otroke seznanila s temo tako, da sem jim povedala, da bomo ta teden namenili pogovoru o strpnosti. Seznanila sem jih tudi s tem, da je 16. november mednarodni dan strpnosti in da je to prav poseben dan, ko ljudje po celem svetu nečemu namenijo pozornost in se o tem pogovarjajo. Otrokom povem, da je strpnost zelo pomembna za naše medsebojne in da je le-ta pogoj, da lahko med seboj dobro sodelujemo, se igramo, pogovarjamo, napredujemo in da smo dobri prijatelji.

Ko otroke vprašam, kaj je strpnost, mi odgovorijo, da se imamo radi, smo prijazni, si pomagamo, da se ne smejemo, če nekdo česa ne zmore, itn. Potem sem jih seznanila z dečkom, ki nas je obiskal v vrtcu. Bil je Matej in je na invalidskem vozičku. Otrokom sem povedala, da ne more hoditi, zato potrebuje invalidski voziček. Vodila sem pogovor, kaj si oni o tem mislijo, kako se do njega obnašajo – se mu ne smejejo, ga zmerjajo … S strani otrok sem dobila same pozitivne odgovore, kar me je razveselilo, saj se v skupini o tem velikokrat pogovarjamo in dajemo temu velik pomen – da si med seboj pomagajo, se pogovarjajo, ne zasmehujejo nikogar, se ne norčujejo, če komu kaj ne uspe, če kdo česa ne zmore. Ko je prišel Matej, so ga otroci lepo sprejeli, njegovega obiska so bili veseli, veliko stvari so ga spraševali, nekaj je odgovoril sam, v pomoč pa mu je bila tudi njegova mama. Matej je imel v času obiska rojstni dan, zato so mu otroci zapeli nekaj pesmic in ga s tem razveselili. Povabili smo ga tudi v igralnico, kjer se je igral z otroki, užival je ob igri, ravno tako so mu otroci nosili igrače ter se z njim igrali. Otroke učimo, da smo vsi ljudje, vsi malo drugačni ampak, če bo vsak od nas vsaj malo strpen, bomo vsi bolj srečni, uspešni,… Tudi ko sem otrokom povedala pravljico: Dinozaver Tiko in veliki zob, sem opazila, da jih je pravljica pritegnila. Pustila sem jim nekaj časa za razmislek o vsebini zgodbe in ko sem jim postavljala vprašanja o zgodbi, so na vsa odgovorili pravilno. Dobro so razumeli sporočilo pravljice in jo z risanjem tudi upodobili. Pri risanju so bili zelo izvirni, nastale so zanimive slike. Na vsaki risbi je razvidno, da so narisali dinozavra Tika in njegov veliki zob, ki je prispodoba za drugačnost in tudi bistvo prebrane pravljice. Tema pravljice je tudi mene osebno pritegnila in imam občutek, da vsi potrebujemo malo več strpnosti , da bi bil svet lepši in bogatejši s strpnimi ljudmi. Moje mnenje o strpnosti in sprejemanje drugačnosti je, da tudi v prihodnje damo več poudarka na to temo in ji posvetimo vsaj nekaj časa.

Slađana Trapić

EVALVACIJA TEDEN STRPNOSTI IN SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI

V TEDNU STRPNOSTI IN SPREJEMANJU DRUGAČNOSTI smo se najprej pogovorili kaj pomeni beseda strpen in sprejemanje drugačnosti. Otrokom povem, da je strpnost zelo pomembna za naše odnose, ki jih imamo drug do drugega, in da je pogoj za to, da lahko sodelujemo, se skupaj igramo, ustvarjamo in napredujemo v tem, da se imamo radi in smo prijatelji. Otroci so podali različne razlage. Predvsem me je presenetila izjava deklice, ki je dejala, da so to otroci s posebnimi potrebami. Po tem sem razmišljala in ugotovila, da smo se o tem že pogovarjali in opažam, da veliko ve in sledi pogovoru. Obrazložila sem jim, da je potrebno biti strpen do takih ljudi, saj ne morejo vsega narediti tako kot mi. Da je strpnost medsebojno spoštovanje, kjer spoštujemo drug drugega, kljub temu, da smo si različni in drugačni.
Celoten teden je potekal na to temo. Prvi dan smo se pogovorili in prebrali pravljico z naslovom EKSEMA in se pogovorili o vsebini. Nato so narisali po vsebini pravljice. Izdelki so bili zelo izvirni. Ugotovila sem, da dobro sledijo vsebini, saj je bilo to razvidno iz risb, ki so jih narisali. Nato je k nam v vrtec prišlo društvo VESELE NOGICE. Na obisk k vašim malčkom je prišel fant Matej z mamico in spremljevalcem Sole-tom (terapevtski kuža). Matej je komunikativen in simpatičen fant, ki zelo rad posluša glasbo, nastopa in poje pesmi. Je gibalno oviran in je na vozičku. Pripravili smo mu dobrodošlico, imeli smo glasbeno dopoldne pri kateri je sodeloval in pel tudi Matej. Ker je Matej tudi v tem tednu praznoval rojstni dan smo mu zapeli znano pesem. Otroci so skozi igro prešli v fazo spoznavanja in sprejemanja. Otroci so bili nad njim zelo pozitivno naravnani, kljub gibalno oviranosti jih to ni motilo. Vse so mu razkazali, pripovedovali, ga božali, se smejali in se z njim imeli zelo lepo. Moje mnenje glede strpnosti in sprejemanje drugačnosti bi bilo, da v prihodnosti damo več časa in poudarka na to temo.

Janja Dragar Ribič

PROJEKT STRPNOST V SKUPINI MIŠKE ŠOLSKO LETO 2019/20

Projekt STRPNOST v skupini Miške, kjer so otroci stari 4 do 5 let je potekal dva tedna z zaključkom predstavitve likovnih izdelkov naše skupine. V projekt je bilo vključenih 24 otrok naše skupine.

V tem času smo se projekta pri tej starosti, lotili s spoznavanjem različnih čustev, ki so bila spodbuda za dojemanje samega projekta z naslovom STRPNOST. Otroci so tako spoznavali različna čustva skozi socialne igre, ki so v otrocih sprožala različne odzive ter jih pripeljala do spoznavanja svojih zmožnosti, zbliževanja, utrjevanja odnosov skozi igro ter predvsem spoznavanja prilagajanja ob različnih situacijah. Otroci so tako tudi skozi različne slikanice spoznavali čustva, reakcije in pravilno ravnanje ob določeni situaciji, ki izzove negativna čustva. Svoje izkušnje, ideje, strahove in nenazadnje pričakovanja so lahko izživeli skozi igro z izraznimi lutkami, kjer so uprizorili pravo predstavo iz danih slikanicah ali pa so zaigrali svojo domišljijsko predstavo saj so jim dvostranske izrazne lutk omogočile spreminjanje dogajanja igre skozi celo predstavo.

Različna čustva smo spoznavali tudi skozi klasično glasbo in skozi njo gibalno podoživljali nekatera čustvena stanja. Predvsem slikanica, Žoga za vse nas je spodbujala in nagovarjala k STRPNOSTI, kar je bilo začutiti skozi cel proces spoznavanja lastnosti strpnosti tako ob vsakodnevni igri, ob različnih čustvenih reakcijah ter prilagajanju nekaterim posameznikom znotraj naše skupine, saj jih vsebina slikanice opozarja in nagovarja k razmišljanju, da vsak na svoj način s svojimi pozitivnimi lastnosti prispeva k skupnemu uspehu, tako kot junaki iz slikanice Žoga za vse.

Pri ustvarjanju so se otroci predvsem osredotočili na podoživeta spoznanja, čustva ob določenih situacijah in tako so nastali različni likovni izdelki na temo STRPNOST, katere glavno izhodišče je bila slikanica Žoga za vse, avtorice Brigitte Weninger.

Vzgojiteljica: Jasna Bizjak

NASLOV PROJEKTA. STRPNOST
AVTOR RAZSTAVE: VZGOJITELJICA JASNA BIZJAK
KOORDINATOR: VILMA HROVAT

POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU MEDNARODNI DAN ZA STRPNOSTI –DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO : PAST UPRAVIČENE NESTRPNOSTI

Strpnost? Kaj je to? Je bilo prvo moje vprašanje, ki je bilo postavljeno otrokom ob pričetku spoznavanja te teme. Otroci so me malo čudno pogledali, nato pa sem jih povabila, da so o tej besedi povprašali tudi svoje starše. Eden izmed otrok je rekel, da je to beseda, ki pomeni da moramo počakati. Po svoje je imel prav. Otroci so skozi teden prihajali z različnimi odgovori; o tem , da je potrebno počakati; da smo vsi prijatelji; da si pomagamo; da sprejememo ljudi…
Skozi zgodbo o Vili Ekseni in dinozavru Tiku, so otroci strpnost, spoznali še na njim razumljiv način. Da tudi, če smo si med seboj drugačni, ima ta »drugačna« stvar, pri nas zagotovo kakšno prednost. In prav je, da se med seboj razlikujemo.

Zato smo tudi si ogledali našo skupino, kot celoto, se med seboj primerjali, se opazovali, iskali razlike in podobnosti. Ker imamo v skupini dečka dvojčka, smo to lahko opazili, da sta skoraj čisto ista, pa vseeno najdemo razliko med njima.

Tudi preko drugih knjig smo se pogovarjali o sprejemanju drugačnosti. Ker smo v lanskem letu v skupino dobili deklico, ki je prihajala iz druge države, smo poudarili, da smo jo lepo sprejeli, kljub temu, da nas ni razumela; da je bilo to za njo novo okolje. Otroci so ji pomagali, se z njo pogovarjali, kljub nerazumevanju in jo sprejeli za svojo. Deklica je v enem letu zelo napredovala in je postala enakovredna članica v naši skupini.

Otroci so besedo STRPNOST, zelo lepo sprejeli, večkrat tudi opomnili drug drugega, kaj pomeni in začeli graditi še boljše medsebojne odnose. Menim, da je prav, da se o strpnosti pogovarjamo že s tako majhnimi otroci. Saj so prav v tem obdobju najbolj dojemljivi in jim lahko na veliko načinov pokažemo, kaj je strpnost. Je pa res, da mora vsak človek najprej pri sebi razvjati strpnost, da jo lahko potem poda dalje.

Katarina Košenina, dipl. vzg.

VRTEC DOMŽALE, enota Krtek, Ihan; skupina Miške

POROČILO O IZVEDENEM PROJEKTU –MEDNARODNI DAN STRPNOSTI
1. NAZIV IN NASLOV USTANOVE: VRTEC DOMŽALE, LJUBLJANSKA CESTA 70, 1230 DOMŽALE, ENOTA PALČEK ( DVORŽAKOVA ULICA 15, 1230 DOMŽALE)

2. KOORDINATOR V USTANOVI: VILMA HROVAT

3. KONTAKTNA ŠT. KOORDINATORJA: ?

4. SODELUJOČI MENTORJI: LILI JEREB (vzgojiteljica), VESNA PESTOTNIK (pomočnica vzgojiteljice)

5. ŠTEVILO SODELUJOČIH OTROK: 22 (5-6 letni)

IZVEDBA PROJEKTA:

V sklopu projekta smo imeli v skupini Medvedki mesečni tematski sklop – STRPNOST DO DRUGAČNOSTI.
– Vsak dan smo prebirali pravljice, zgodbice na temo strpnosti, drugačnosti, prijateljstvu…;
– imeli pogovore v jutranjih krogih,
– se seznanili s slikanico v Braillovi pisavi (Žiga špaget gre v širni svet)- ob tem izvedli likovno delavnico –moje ime v Braillovi pisavi;
– poslušali smo pravljico: »Metulj« v znakovnem jeziku;
– se pogovarjali, kako se sporazumevajo gluhi in slepi ljudje;
– ogledali smo si posnetek deklice, ki se je rodila brez rok, a se kljub temu vključuje v dejavnosti vrtca – ob tem smo imeli likovno delavnico – slikanje z nogami, da smo se vživeli v življenje deklice;
– peli pesmice o prijateljstvu ter poslušali skladbe skladatelja Ludwig van Beethovna, ki je skladal kljub temu, da je oglušel;
– ter seveda izvedli delavnico po navodilih projekta – pogovor v krogu o strpnosti in prijateljstvu, – se naučili pesmico: Če si srečen.., – branje kratke obnove pravljice: Dinozaver Tiko in veliki zob, – likovno ustvarjanje po doživetju pravljice, – razstava –otroci predstavili svoj izdelek….
– Razstava v vrtcu za starše in obiskovalce (vabilo poslali tudi drugim enotam vrtca ter naši upravi)skupaj s skupino Metulji, ki so bili ravno tako vključeni v projekt.

Otroke vsak dan spodbujava k strpnosti do drugačnosti, k prijateljstvu, k prijaznim dejanjem (v decembru imamo »škratkov koledar«, v katerem vsak dan odkrijemo eno prijazno dejanje, ki ga poskušamo izvajati skozi cel dan). Otroci so z zanimanjem sodelovali pri vseh dejavnostih in moram zapisati, da so bili zelo vedoželjni in so se jih teme dotaknile in spodbudile k razmišljanju o drugačnosti in k sprejemanju le-te ter navsezadnje k sprejemanju samih sebe kot edinstvene, posebne in neponovljive.

Zapisala: Lili Jereb

MEDNARODNI DAN STRPNOSTI Poročilo projekta

Sodelujoči otroci Vrtca Domžale, enota Mlinček: oddelek 3 – 4 leta (Ptički)

Mentor: Maja Cerar Jeretina, mag. prof. inkluz. ped.

November, 2019
Dejavnosti v okviru projekta so v starostnem oddelku 3 – 4 leta, kjer je vključenih
21 otrok, potekale v času med 11. 11. in 15. 11. 2019. Zaključni del projekta je bila razstava, ki smo jo postavili v garderobi naš enote. Vsebine smo prilagodili starosti oziroma razumevanju ter zmožnostim otrok v oddelku. Pojem strpnost smo spoznavali preko pravljice Skrivnostni svet čebelice Bine, ki je avtorsko delo mentorice projekta. Vsebina pravljice je namenjena spoznavanju slepih in slabovidnih ter njihovemu vključevanju v družbo, potrebnim prilagoditvam. Otroci so ob tem pridobivali čut za druge, možnost spoznavanja, da smo si različni ter pozitiven vidik različnosti. Eden izmed protagonistov v pravljici na koncu zgodbe zaključi: »Svet bi bil nadvse dolgočasen, če bi bili vsi popolnoma enaki«. To poved smo imeli kot vodilo tekom projekta.

V uvodnem delu smo spoznali pravljico Skrivnostni svet čebelice Bine. Pravljica je bila tudi uvod v spoznavanje pojma strpnost. V pravljici je glavna junakinja slabovidna čebelica. Dan, ko male čebelice postanejo prvošolčki, v šolo pride tudi Bina. Ker je slabovidna, se že takoj ob vstopu v razred ponesreči, pade, ker se zaleti ob mizo. Sošolci se ji smejijo. Učiteljica pojasni njen primanjkljaj, na kar se sošolci odzovejo odklonilno in trdijo, da ne sodi k njim v šolo. Učiteljica z različnimi primeri otrokom pojasni, da smo si pravzaprav vsi zelo različni, da ni nihče popolnoma enak drugemu; nato pa jih spodbudi k pomoči mali čebelici. Kasneje sošolci spoznajo, da je Bina zelo prijazna, da veliko ve, predvsem pa jim postanejo všeč njene knjige, ki so tipne slikanice, igrače. Sošolci so se skupaj z učiteljico trudili prilagoditi razred tako, da je bilo za čebelico Bino ustrezno…

Likovne dejavnosti so v okviru projekta potekale po vsebini pravljice. Z različnimi likovnimi tehnikami smo upodobili čebelico Bino, ji pri tem izrezali iz papirja očala in dodali belo palico, ki jo slepi uporabljajo. S pomočjo tipne slikanice in različnih embalaž, smo spoznavali brajico. Listali smo različne knjige in si ogledali posnetke na temo slepih in slabovidnih. Izdelali smo si tudi različne didaktične igre. Najbolj priljubljeni sta bili igri tipni spomin ter igra kjer so otroci prepoznavali začimbe po vonju. Tipni spomin so lahko igrali na dva načina, klasičnega z odkrivanjem ter s pomočjo posebnih očal, ki smo jih naredili v ta namen. Tako so otroci spoznali kako pravpzaprav »vidi« oseba, ki je zelo slabovidna. Pri izdelovanju iger so otroci aktivno sodelovali. Preko dejavnosti so otroci pridobivali vedno več zanimanja za temo, o čemer so pripovedovali tudi njihovi starši. Razstavo smo postavili skupaj, otroci so izbirali izdelke, ki so bili del razstave. Iz kartona smo izdelali čebelnjak, ki je predstavljal čebeljo šolo, nanj pa prilepili čebelice. Razstavili smo tudi didaktični igri. Predvsem v razmislek staršem smo napisali nekaj trditev oziroma vprašanj za razmišljanje o strpnosti. Del razstave je bil tudi likovni izdelek kjer so otroci s kombinirano likovno tehniko upodobili čebelico Bino. Poleg pa smo dodali še pisavo slepih, nekaj informacij o slepih in slabovidnih. Dodali pa smo tudi že zgoraj omenjen slogan. Predvsem otroci so kasneje starše spodbudili k ogledu razstave in pogovoru o njej, njenem namenu in vsebini.

Menim, da je bil izbor pravljice, ki je bila napisana za ta namen dober, saj je bila vsebina prilagojena razumevanju otrok. Pravljica je bila tudi ustrezno vodilo za izvajanje projekta. Otroci so postajali bolj očutljivi za druge, njihove potrebe že konkretno v skupini kjer otroci prebijejo večji del dneva. Pridobivanja čuta za različnost, spoznavanja, da se nam različnosti ni potrebno bati, pa je bil navsezadnje tudi namen tega projekta.

Maja Cerar Jeretina