Kulturno dopoldne v Vrtcu Domžale

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo tudi letos tradicionalno obeležili mesec kulture z obiskom pravljičarke in pisateljice. Letos sta po enotah, v oddelkih, kjer so otroci stari 5-6 let, gostovali pisateljica in pravljičarka Nina Mav Hrovat in pravljičarka Ana Maravič. Nina Mav Hrovat je predstavila otrokom pisateljevanje in jim povedala, kako nastanejo pravljice, knjige, kakšne so literarne zvrsti, razlike med poezijo in prozo ipd. Otroci so poslušali pravljico po izbiri in v vseh enotah je bila pravljica O kralju, ki ni maral pospravljati prva izbira otrok. Izkazali so se kot izredno dobri poslušalci, zato so poslušali še eno pravljico po izbiri, odločali smo se med O miški, ki je zbirala pogum in Miška želi prijatelja. Ana Maravič, ki dela tudi kot pravljičarka v Knjižnici Domžale, pa je otrokom prebrala ljudsko pravljico Dvanajst ujcev. Z otroki se je pogovarjala o ljudskem slovstvu, razliki med ljudskimi in avtorskimi deli, pomenu knjig, slikanic in bralni kulturi. Pravljica je bila otrokom zanimiva in so jo dobro sprejeli. Obe gostji sta po obisku v oddelkih odšli z zelo dobrimi občutki, saj se otroci na obisk pripravljajo veliko časa in izredno zbrano poslušajo ter sodelujejo. Po poslušanju pravljice sledi pogovor in vzgojiteljice poročajo, da znajo otroci tudi kasneje obnoviti vsebino pogovora, pravljice in jim obisk pisateljice in pravljičarke pomeni dodatno vzpodbudo za poslušanje in spodbujanje bralne kulture, kot tudi pozitiven odnos do knjige in jezika.

Tudi sicer so v februarju v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale. Vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir informacij, razvijajo pred bralne in pred pisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu. Po knjižnih predlogah tudi ustvarjajo in izdelajo svoje pravljice, stripe ali slikanice brez besed.

Galerija