Kulturno dopoldne 2019

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo tudi letos obeležili mesec kulture s posebnim obiskom, vse otroke najstarejših skupin sta obiskali pravljičarki Maja Novak, dipl. vzg. iz Gaja in Katarina Košenina, dipl. vzg. iz enote Krtek. Otroci so se seznanili in poslušali različne pravljice, ljudske in avtorske. Navdušeni so bili nad ustvarjanjem izmišljene skupne pravljice, k čemur jih je izzvala pravljičarka Maja, kasneje pa so dobili pravi kreativni zagon in nastala je zanimiva pravljica, ki so jo otroci kasneje tudi narisali. Pravljičarka Katarina je otrokom predstavila posebno, zelo veliko brez besedilno knjigo, ki jo je sama izdelala, tako da so si pravljico ob slikah pripovedovali kar skupaj. Obe izvajalki sta otroke zelo dobro animirali, saj so aktivno sodelovali, poslušali in pripovedovali, pri tem pa se tudi nasmejali in zabavali, tako da je bilo kulturno dopoldne prijeten družaben dogodek, ki je združeval, izobraževal in zabaval hkrati.

Vsako leto so v februarju v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja književnosti. Otroci se seznanjajo z različnimi literarnimi zvrstmi ter spoznavajo razlike in podobnosti med njimi, spoznavajo pisatelje in njihova dela, pesnike, spoznavajo knjige kot vir informacij, razvijajo predbralne in predpisalne sposobnosti in spretnosti, razvijajo sposobnost domišljijskega sooblikovanja in doživljanja literarnega sveta ter sposobnosti miselnega in čustvenega sodelovanja v literarnem svetu.

Galerija