Jesenovanje na kmetiji

1.TERMIN: 9. 10. – 11. 10. 2017
ENOTI: RACMAN IN MLINČEK

enota Racman: 23 otrok
enota Mlinček: 16 otrok

Letošnje jesenovanje nas je razveselilo s prijetnim toplim, jesenskim soncem. Jesenovanje je potekalo na kmetijah Tavčer, Ožbet in Davčen v škofjeloškem hribovju. Sama lokacija je čudovita, saj ponuja prelep razgled po poljanski in na Starem vrhu tudi v selško dolino. Doživetje jesenovanja je za otroke tako obogateno s spoznavanjem pokrajine, premagovanjem samega sebe ob doseganju višinske točke razgleda na Starem vrhu, ki je od lepem vremenu res zelo lep. Same domačije so primerno urejene, kmečke hiše so hiše z bogato izročilno vrednostjo, ki so jo otroci spoznavali ves čas bivanja na kmetiji. Spoznavali smo pristno domačo hrano, njeno pripravo, peko kruha. Spoznali smo, kje kmet dobi osnovne surovine za pripravo hrane, spoznali okuse, način in organizacijo priprave in dela na kmetiji Kmet nas je navdušil z zgodbami teh krajev, iskali smo škrata, poslušali glasove narave ob večernem sprehodu s svetilkami in ob kresu opazovali prelepo jasno večerno nebo. Otroci so bili očarani nad vsem bogastvom doživetij in so res neizmerno uživali na jesenovanju. Tudi vzgojiteljice smo bile zadovoljne z odnosom domačinov, prehrana je bila ustrezna, dobra in skrbno pripravljena., predstavitve posameznih opravil so bile na primerni ravni.

Enota Mlinček in Racman

2.TERMIN; 11. 10. – 13. 10. 2017
ENOTA: GAJ

enota Gaj: 47 otrok

Od 11. do 13. oktobra 2017 je v vasi Četena Ravan potekalo jesenovanje za otroke iz enote Gaj. 47 otrok je spremljalo 6 strokovnih delavcev – 24 otrok je bilo na turistični kmetiji Davčen, 23 otrok pa je bilo nameščenih na kmetiji PrˈOžbet.

Otroci so v treh dneh doživeli kmetijo v pravem pomenu besede. Spoznavali so domače živali, kmečka opravila ter živeli v naravi in z naravo, stran od betona ter vsakodnevnega mestnega smoga, v čistem svežem zraku bližnjih gozdov. Preko vseh dejavnosti, ki so potekale na kmetiji, lahko strnimo, da so imeli otroci možnost izkušenjskega učenja, s čimer lahko potrdimo misel znanega filozofa Konfucija, ki pravi naslednje: »Povej mi in bom pozabil, pokaži mi in se bom spomnil, vključi me in bom razumel«.

Z jesenovanjem na kmetiji smo dosegli, da so se otroci domov vrnili obogateni z novimi izkušnjami, znanjem, vtisi in nepozabnimi doživetji.

Tjaša Stopar, vzgojiteljica

3.TERMIN; 16. 10. – 18. 10. 2017
ENOTI: PALČEK IN KEKEC

enota Palček: 37 otrok
enota Kekec: 16 otrok

udi letos je bilo v okviru vrtca Domžale organizirano jesenovanje za otroke najstarejših skupin. V ponedeljek 16. 10. 2017 smo se otroci in vzgojiteljice iz enot Palček in Kekec, z avtobusom odpeljali na tri idilične kmetije na Četno Ravan. Vas Četna Ravan se nahaja v Poljanski dolini, na južnem pobočju Starega vrha, kmetije pr Ožbet, Tavčar in Davčen, pa stojijo druga blizu druge in so njihovi lastniki med seboj povezani, tako je naše bivanje, čeprav v treh hišah, bilo zelo povezano, saj smo imeli veliko skupnih dejavnosti.

Ob prihodu so nas prijazno sprejeli, nam najprej postregli z dobro malico, ter nam pomagali pospraviti prtljago. Imeli smo le malo prostega časa, saj smo si kar hitro odšli ogledat kmetijo in vse tamkajšnje živali. Popoldan smo jahali konja in se s traktorjem odpeljali na košnjo. Pokosili in pograbili smo nekaj sveže krme za živali. Zvečer smo si ogledali še notranjost hleva, ter potek movže, nato pa odšli pred spanjem še na kres. V torek smo že zgodaj odrinili na izlet, vzpeli smo se na Stari vrt, popoldan pa zamesili kruh in ga spekli, vse seveda s pomočjo domače gospodinje. Sodelovali smo tudi pri mletju jabolk in stiskanju soka, si ogledali notranjost čebeljega panja in bivalne prostore stare hiše, da so otroci lahko videli, kje in kako se je včasih živelo na kmetiji. Po večerji smo odšli še na sprehod z lučkami, nato pa imeli pred spanjem še ples v pižamah. Kaj hitro je bilo tu sredino jutro, ko smo po igri na igrišču odšli še v lovsko sobo, kjer nam je lovec pokazal in povedal, kakšne živali bivajo v tamkajšnjih krajih in tudi takšne, ki so značilne za celotno slovenijo. Nato smo počasi pospravili in se z avtobusom odpeljali v dolino, ter s seboj odnesli veliko novega znanja o življenju na podeželju in obilo lepih spominov.

Za enoti Palček in Kekec: Fani Kunavar

4.TERMIN; 18. 10. – 20. 10. 2017
ENOTE: KRTEK, OSTRŽEK IN CICIDOM

enota Krtek: 51 otrok
enota Ostržek: 11 otrok
enota Cicidom: 12 otrok

Otroci iz vrtcev Krtek, Ostržek in Cicidom so se ob spremstvu vzgojiteljev na jesenovanje odpravili od 18.-20. 10. 2017.

Lepo vreme in pester program so pripomogli, da je bilo otrokom na kmetijah Pr’Ožbet, Davčen in Tavčar prijetno in razigrano. Otroci so spoznali življenje in delo na kmetiji. Občudovali so živali in njihove navade. Jahali so konja, se vozili z vozom, pomagali pri spravilu pokošene trave,hranili koze, kokoši,opazovali čebele.

Skupaj z gospodarji kmetij so pripravili mošt in spekli kruh. Ob večerih, so opazovali kres, se odpravili na potep z lučkami, v temi na prostem prebrali pravljico in uživali na zabavi v pižami.

Obiskali so lovca in prisluhnili njegovim pripovedim v lovski sobi.

Vsi otroci so zmogli tudi naporno pot na Stari vrh. Ob kratkih vmesnih trenutkih so se otroci vseh treh enot družili ob igri na prijetno urejenih igriščih, ki jih nudijo kmetije.

Vzgojitelji ugotavljamo, da je bilo jesenovanje izpeljano na zelo kakovosten način s strani gostiteljev, za kar smo se jim zahvali s priložnostnimi darili, ki so jih otroci predhodno izdelali v vrtcu.

Poslovili smo se z željo, da se še kdaj vrnemo v prelepe kraje k prijaznim gostiteljem.

Andreja Matkovič

Galerija