Igre na snegu

V skladu z Letnim delovnim načrtom vsako zimo v vseh enotah Vrtca Domžale organiziramo obogatitveno dejavnost Igre na snegu. Dejavnost je brezplačna in poteka na igriščih vrtcev pod vodstvom strokovnih delavcev Vrtca Domžale.
Dejavnost se izvaja, ko so za to primerni pogoji (sneg), po urniku, ki ga pripravijo vzgojiteljice v enoti.

CILJI:

 • Spoznavanje športne opreme, primerne za dejavnost na snegu,
 • Pridobivanje spretnosti smučanja,
 • Spoznavanje osnovnih varnostnih ukrepov, ki so potrebni pri izvajanju gibalnih dejavnosti ter ozaveščanje skrbi za lastno varnost in varnost drugih.

VSEBINE:

 • Igre na snegu, ogrevanje,
 • Spoznavanje smučarske opreme,
 • Osnovna drža na smučeh,
 • Pravilno vstajanje po padcu,
 • Prestopanje na smučeh (levo, desno, krog),
 • Drsenje po eni smučki,
 • Vzpenjanje (stopničasti in poševni korak),
 • Obrati na mestu,
 • Smuk naravnost (v nizki in visoki drži, zibanje v kolenih, skozi vratca),
 • Zavoji (pluženje).
Galerija