ČISTILNA AKCIJA
Namen čistilne akcije v Vrtcu Domžale je predvsem ozaveščati otroke o pomenu ohranjanja in varovanja narave ter razvijati odgovoren odnos do okolja v katerem bivamo. Očistili smo igrišča, lope in okolico vrtca v prijetnem sodelovanju vseh skupin iz Vrtca Domžale. Otroci skupaj z vzgojiteljicam poskrbijo za urejenost vrtca in njegove okolice. Zavedamo se, da je čisto okolje varno in zelo pomembno. Otroci ob takšni dejavnosti pridobivajo izkušnje, kako sami in drugi ljudje vplivajo na naravo in kako lahko dejavno prispevajo k varovanju in ohranjanju naravnega okolja.