Bralna kultura v Vrtcu Domžale

Bralna kultura in branje najmlajšim spodbuja zdrav psihosocialni razvoj, interakcije in empatijo, poleg tega spodbuja govorni razvoj in učne sposobnosti. Zaradi naštetega in še mnogih drugih pozitivnih učinkov se v Vrtcu Domžale dobro zavedamo pomena branja, zato že dobro desetletje izbiri in nakupu otroške literature namenjamo posebno pozornost. V vseh enotah smo opremili knjižnice s kakovostno otroško literaturo, domačih in tujih avtorjev. Manjše knjižnice so na voljo otrokom v vsakem oddelku, naj bo to knjižna polica, kotiček ali zaboj s knjigami, do katerih imajo otroci dostop ves čas. Nekatere knjige so stalno prisotne, druge se menjajo, dodajajo glede na tematiko, ki jo v skupini obravnavajo. Vsak dan vzgojiteljice z otroki prebirajo knjige, naj bo v jutranjem ali dopoldanskem času, med počitkom ali pri oddajanju. Otrokom so knjige ves čas na voljo v knjižno-bralnih kotičkih, še posebej pa smo ponosni na Bralnice pod krošnjami, saj bralne kotičke ob lepem vremenu preselimo tudi na igrišča. V vseh teh letih potekajo po enotah in v vseh oddelkih tudi različni bralni projekti oz. projekti, ki povezujejo otroke in starše ob branju, saj se zavedamo, da z branjem slikanic vzgajamo otroke in starše ter poglabljamo pozitivni odnos in interakcijo med njimi.

Vsako leto otroke v vseh najstarejših oddelkih v februarju obišče pravljičarka (letos sta to bili pravljičarki Katarina Košenina in Maja Novak), pa tudi otroška in mladinska pisateljica Nina Mav Hrovat, ki otrokom predstavi pisateljevanje in s knjigami povezane poklice, kot so ilustrator, urednik, založnik in podobno. Knjige in odnos do njih ni pomemben le zaradi ravnanja s knjigo, ampak s kvalitetnimi pravljicami, ki imajo globoka, moralna sporočila, otroci rešujejo čustvene dileme in težave pri odraščanju, v odnosih s starši, sovrstniki ipd., razvijajo odnos do sveta, razrešujejo notranje konflikte, se vživljajo v različne osebe, moralno presojajo, se učijo in krepijo samozavest. Z dobro slikanico razvijajo tudi občutek za estetiko. Najmlajši še ne znajo brati, zato so odvisni od odraslih. Veliko otrok ima tudi doma v krogu družine veliko spodbud za branje slikanic, za tiste, ki tega niso deležni, je vrtec tisti, ki kompenzira primanjkljaje družinske vzgoje.

Opažamo, da se iz leta v leto odnos do knjig izboljšuje. Manj knjig je potrganih, umazanih in uničenih, čeprav otroci zelo pogosto segajo po njih. V prijetnem ambientu bralnih kotičkov otroci posedajo, pregledujejo knjige, »berejo slike«, nekateri pa zares berejo ali pripovedujejo o prebranih vsebinah svojim vrstnikom. Naše bralne aktivnosti vplivajo na dobre medsebojne odnose in imajo pozitiven vpliv na vzdušje v skupinah.

O tem, kako v našem vrtcu spremljajo knjige, si lahko pogledate tudi na: http://domzalec.si/v-vrtcu-domzale-vzgojo-ze-desetletja-spremljajo-knjige/

Galerija