15/06/2016

POLETNA REZERVACIJA je možna v času od 15. 6. do 15. 9. 2016 in je mogoča v strnjeni obliki NAJMANJ EN MESEC IN NAJVEČ DVA MESECA.

Zaradi organizacije dela v poletnem času, vas prosimo, da »IZJAVO O KORIŠČENJU POLETNE REZERVACIJE« ODDATE V VAŠI ENOTI ČIM PREJ (ČE JE MOŽNO ŽE V MESECU MAJU).

Na podlagi SKLEPA O UVEDBI REZERVACIJ pri stroških plačila oskrbnine vrtca in modifikacije
metodologije obračunavanja oskrbnin (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/07, št. 08/08)
imajo starši možnost koriščenja poletne rezervacije.

POLETNA REZERVACIJA je možna v času
od 15. 6. do 15. 9. 2016 in je mogoča v strnjeni obliki
NAJMANJ EN MESEC IN NAJVEČ DVA MESECA.

V primeru dveh ali več vključenih otrok iste družine, se rezervacija uveljavlja le za najstarejšega otroka (Uradni vestnik št. 8/08).
Starše, ki ste že koristili zdravstveno rezervacijo med letom, opozarjamo, da je mogoča skupna LETNA REZERVACIJA (zdravstvena ali poletna) največ dva meseca.
Poletna rezervacija se pri plačilu programa upošteva, če starši odsotnost najavite vrtcu
najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo.
Zaradi organizacije dela v poletnem času, vas prosimo, da »IZJAVO O KORIŠČENJU
POLETNE REZERVACIJE« ODDATE V VAŠI ENOTI ČIM PREJ (ČE JE MOŽNO ŽE V MESECU MAJU).

Starši boste poletno rezervacijo plačali 50 % od deleža cene programa, ki vam je bil določen z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za vrednost živil.
Če starši pripeljete otroka v vrtec pred napovedanim datumom zaključene rezervacije, se rezervacija prekine oz. starši do koriščenja rezervacije niste več upravičeni.
»IZJAVO O KORIŠČENJU POLETNE REZERVACIJE« dobite pri vzgojiteljici v vašem vrtcu.

Domžale, maj 2016

Ravnateljica Vrtca Domžale
Jana Julijana Pirman

Savska cesta 3, 1230 Domžale, Slovenija.
30/06/2016

Prosta mesta za sprejem otrok

Starše obveščamo, da je v nekaterih enotah Vrtca Domžale po končanem postopku sprejema za šolsko leto 2016/2017, ostalo še nekaj prostih mest za sprejem otrok s 1. 9. 2016 in sicer za otroke stare od 2 – 6 let:

V enoti Krtek v Ihanu sta še 2 prosti mesti za otroka, rojena 2014, 3 prosta mesta za otroke, rojene 2013 in 2 prosti mesti za otroka, rojena 2012,
v enoti Ostržek na Rodici je še 1 prosto mesto za otroka, rojenega 2012 in 1 prosto mesto za otroka, rojenega 2011,
v enoti Mlinček v Radomljah je še 1 prosto mesto za otroka, rojenega 2012 in
v enoti Gaj v Preserjah je še 1 prosto mesto za otroka, rojenega 2012
Obrazec VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC S 1. 9. 2016 dobite na desni povezavi, v Kotičku za starše – sprejem otrok ali na upravi Vrtca Domžale.

Savska cesta 3, 1230 Domžale.
13/05/2016

Gledališka skupina Vrtca Domžale se je s predstavo Miška želi prijatelja v okviru mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom predstavila v oddaji Dobro jutro na RTV SLO1

Ekipa je v kamere ujela utrip predstave Miška želi prijatelja, ki je nastala po istoimenski večjezični slikanici avtorice Nina Mav Hrovat. Ta je tudi režiserka predstave, ki jo odlično izvaja Gledališka skupina vzgojiteljic Vrtca Domžale. Predstava in slikanica, kot je v pogovoru z voditeljico povedala Mav Hrovatova, v duhu festivala govori o pomenu prijateljstva in povezovanja – kljub naši različnosti.

Vzgojiteljice so v vrtčevski enoti Krtek v Ihanu (v eni od enot Vrtca Domžale) odpele in odigrale tudi eno od pesmi iz predstave, za katero je glasbo in besedilo ustvarila mag. Bernarda Rakar.
Sodelavki založbe Miš, Anja Urh, vodja festivalskih dogodkov, in Vesna Sivec Poljanšek, programska direktorica festivala Bralnice pod slamnikom, pa sta spregovorili o samem festivalu, njegovem dogajanju ter festivalskem gostovanju slovenskih in tujih ustvarjalcev mladinske literature.
Jutranje dogajanje je slikovito prikazalo delček vsega, kar se odvija v času Bralnic pod slamnikom, in obenem napovedalo današnje slavnostno odprtje festivala.

Tule pa si lahko ogledate tudi celotni prispevek o Bralnicah pod slamnikom (na 19. minuti predvajanja oddaje Dobro jutro, RTV SLO, 11. 5. 2016):

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174404758

Vrtčevska enota Krtek v Ihanu