POLETNA REZERVACIJA je možna v času od 15. 6. do 15. 9. 2016 in je mogoča v strnjeni obliki NAJMANJ EN MESEC IN NAJVEČ DVA MESECA.

Zaradi organizacije dela v poletnem času, vas prosimo, da »IZJAVO O KORIŠČENJU POLETNE REZERVACIJE« ODDATE V VAŠI ENOTI ČIM PREJ (ČE JE MOŽNO ŽE V MESECU MAJU).

Na podlagi SKLEPA O UVEDBI REZERVACIJ pri stroških plačila oskrbnine vrtca in modifikacije
metodologije obračunavanja oskrbnin (Uradni vestnik Občine Domžale, št. 8/07, št. 08/08)
imajo starši možnost koriščenja poletne rezervacije.

POLETNA REZERVACIJA je možna v času
od 15. 6. do 15. 9. 2016 in je mogoča v strnjeni obliki
NAJMANJ EN MESEC IN NAJVEČ DVA MESECA.

 • V primeru dveh ali več vključenih otrok iste družine, se rezervacija uveljavlja le za najstarejšega otroka (Uradni vestnik št. 8/08).
 • Starše, ki ste že koristili zdravstveno rezervacijo med letom, opozarjamo, da je mogoča skupna LETNA REZERVACIJA (zdravstvena ali poletna) največ dva meseca.
 • Poletna rezervacija se pri plačilu programa upošteva, če starši odsotnost najavite vrtcu
  najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo.

Zaradi organizacije dela v poletnem času, vas prosimo, da »IZJAVO O KORIŠČENJU
POLETNE REZERVACIJE« ODDATE V VAŠI ENOTI ČIM PREJ (ČE JE MOŽNO ŽE V MESECU MAJU).

 • Starši boste poletno rezervacijo plačali 50 % od deleža cene programa, ki vam je bil določen z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za vrednost živil.
 • Če starši pripeljete otroka v vrtec pred napovedanim datumom zaključene rezervacije, se rezervacija prekine oz. starši do koriščenja rezervacije niste več upravičeni.

»IZJAVO O KORIŠČENJU POLETNE REZERVACIJE« dobite pri vzgojiteljici v vašem vrtcu.

Domžale, maj 2016

Ravnateljica Vrtca Domžale
Jana Julijana Pirman

Informacije
 • 15/06/2016 - 15/09/2016
 • Vrtec Domžale

  Savska cesta 3,

  1230 Domžale, Slovenija