Zdravje v vrtcu 2019/2020

Program promovira zdravje ter usmerja izvajanje aktivnosti za ohranjanje in krepitev zdravja v vrtčevskem okolju in izven tega. V okviru programa so organizirana tudi izobraževanja za vzgojitelje, ki nudijo strokovno podprte vsebine povezane z zdravjem. Izpostavljeni so predvsem dobro počutje, ustvarjalnost, izmenjava dobrih praks in sodelovanje s strokovnjaki NIJZ. Letošnja rdeča nit je: Počutim se dobro. V projekt se je vključilo 17 oddelkov s 34. strokovnimi delavci. Izobraževanja, ki ga organizira NIJZ, se je udeležilo 18 vzgojiteljic. Dejavnosti, ki so potekale so predstavljene na spletni strani vrtca, spodnja povezava.

C:\Users\Vrtec\Documents\KATARINA\LDN 19,20 ZBIRNA MAPA\ZDRAVJE V VRTCU DOGODKI\zdravje v vrtcu kolaž.jpg

Koordinator: Katarina Kos Juhant

ZDRAVJE V VRTCU: POČUTIM SE DOBRO

KREATIVNOST (ustvarjanje ali opazovanje) umetnost: / likovna, glasbena, dramska/, narava, jezik

 • Nanašanje marmelade z žlico na piškote, opazovanje ostalih otrok
 • Posipanje piškotov s sladkorjem in opazovanje
 • Gledališka igra s kamenčki: Trije prašički-vzpostavljanje dialoga
 • Izbiranje in polaganje gumbov na narisan vzorec-opismenjevanje
 • Nanašanje barve na prst in tiskanje s prstom po prašičku
 • Izbiranje žičke, opazovanje luknjic, iskanje luknjice z žičko-koordiniranje očesa in roke, potiskanje kosmatene žičke skozi luknjico-fina motorika
 • Poigravanje z glasbenim inštrumentom-DEŽNI NIZ: opazovanje, obračanje, poslušanje, zaznavanje občutkov

Enota Palček, Tadeja Lavtižar

1. Tematski sklop: ČUSTVA
V uvajalnem obdobju, se mi je zdelo najpomembnejše, da so najprej zagotovljene osnovne potrebe otroka. Otrok, ki se počuti varno, sprejeto in ljubljeno, bo svojo čustveno navezanost lažje prenesel tudi na svojo 3. pomembno osebo v življenju, na svojo vzgojiteljico. Otrokom sva preko dnevne rutine in dejavnosti predstavite spodbuden, pozitiven in realen vidik vrtca, kjer pa so bila večkrat prisotna tudi otrokova negativna čustva kot so strah, jeza in trma. Preko različnih vsebin, glasbe, slikopisov, lutk, ogledal in blazin smo spoznavali in prepoznavali naša čustva in ugotovili, da nismo vedno veseli in žalostni ter da so v nas prisotna še številna druga čustva. Še posebej so nam všeč žoge z izrazi čustev in vzporedno gibanje, pri katerem se vedno tudi čustveno sprostimo. Na vratih naše igralnice smo pritrdili čustveni kazalnik, s katerim otroci ponazorijo svoje počutje, saj se govorno še slabše izražajo. Tako je tudi nama v veliko pomoč pri prepoznavanju počutja otrok, saj je odkrit tako, kot so otroci.
Enota Krtek, Valentina Lukan

Otroke, stare od 3 do 4 leta, je obiskala zobna asistentka. Z njeno pomočjo so si otroci umili zobe s svojimi zobnimi ščetkami. Svoje znanje so nato utrjevali s čiščenjem velikih zob plišastim živalim. Vsi skupaj smo se strinjali, da le pravilno in redno umivanje pomaga ohranjati zdrave in lepe zobe.

1. ČUSTVA: Z otroki smo se pogovarjali o čustvih, kako se oni trenutno počutijo, ali jih je kdaj strah, so žalostni, itd. S pomočjo blazin s čustvi smo prepoznavali različna čustva in se o njih pogovarjali. Z lutkami, ki prikazujejo čustva, smo igrali igre vlog in se vživljali v razna čustva.
2. BRANJE ZA SPROSTITEV: Branje je ena najbolj priljubljenih in sproščujočih dejavnosti za otroke. Takrat se otroci bodisi usedejo bodisi uležejo bodisi stisnejo k svojim prijateljem in uživajo v poslušanju pravljic. Te vedno pri otrocih vzbudijo različna čustva in o teh občutkih se tudi pogovarjamo.
3. GIBANJE IN PLES: Vse oblike gibanja – vadbena ura, tek v naravi, sprehod, ples, gibalne minutke, itd., prebudijo v otrocih pozitivna čustva. Ob gibanju se otroci dobro počutijo, na sprehodih pa obenem raziskujemo tudi okolje.
4. ZDRAV ZAJTRK: V sklopu medenega tedna smo spoznavali zdravo prehrano in zdrav način.

Enota Gaj, Tinkara Avsec

V igralnici smo oblikovali t.i. čustveni kotiček; nalepili fotografije različnih čustev, ga popestrili z lutkami na temo čustva. V kotičku se pogovarjamo o svojem počutju, občutkih.
Enota Gaj, Mira V. Vrankar

V skupini Zajci veliko hodimo in tečemo ob Kamniški Bistrici, beremo pravljice iz našega zajčkovega nahrbtnika, ki skupaj z zajčkom Zdravkom potuje k otrokom domov. Spoznavali smo zdravo prehrano in si naredili sadno solato ter se naučili pravilno umivati roke. Pihanje iz nosu še pridno treniramo. Preko lutke smo izražali naša čustva in preko skrbi za dojenčke in igri zdravnik spoznavali svoje telo ter skrb zanj.
Enota Cicidom, Maja Novak

Srečali smo se z različnimi strokovnjaki na področju zdravega življenja. Na obisk so prišli zdravstveni delavci: medicinska sestra, zobna asistentka, izvajali smo jogo ob umirjeni glasbi, pogovarjali o zdravi prehrani, vsakodnevno izvajali gibalne minute, brali zgodbe na temo zdravje, si ogledali IKT izobraževalno oddajo: Pravilno umivanje rok in tudi v praksi velikokrat obnavljali. Ogledali smo si tudi izobraževalne lutkovne oddaje z naslovom Ostani zdrav… . Imeli smo tudi delavnico z naslovom GIBAJMO SE S STRAŠI skupine Čmrlji .
Enota Krtek, Janja Dragar Ribič

V tematskem sklopu Ostal bom zdrav smo v mesecu novembru v skupini Lisičke spoznavali, prepoznavali in poimenovali sadje in zelenjavo. Otroci so v vrtec prinesli eno sadje ali zelenjavo, katero so razvrščali v skupino sadja ali zelenjave. Prineseno sadje in zelenjavo so otroci rezali in nabadali ter si pripravili sadno zelenjavna nabodala.
Enota Gaj, Miranda Grošelj

 • Otroci so se sproščali ob zvočni masaži s tibetansko skledo.
 • Otroci so zaključili gibalno dejavnost z masažo v parih. Nekateri so se ob tej dejavnosti že zelo dobro sprostili in počutili, drugi pa so se še navajali na telesni stik.
 • Gibanje je bilo usmerjeno, otroci so se namreč »drsali« na krpicah iz blaga. Pri tem so morali uskladiti svoje gibe, da so se lahko sploh premikali po prostoru.
 • Tibetansko skledo smo spoznavali tudi tako, da so otroci sami igrali nanjo.
 • Pri premagovanju čutne poti, so se otroci predvsem osredotočali na občutke pri bosi hoji.
 • V gozdu so se otroci sprostili, se »zlili« z naravo in preprosto uživali. Na vprašanje kako se počutijo, je bil pri večini odgovor širok nasmeh na obrazu.
 • V gozdu smo tudi objemali drevesa, jih tipali, vonjali.

Enota Krtek, Jana Strojan

Dejavnosti 1: Gibalne minutke (joga za otroke, tibetanci, telovadba za možgane, razgibavanje telesa); sproščanje (čuječno opazovanje peščene ure, vodeno dihanje, položaj Zaspanec, masaže za otroke), socialne igre (Elekrika potuje, Kdo se skriva pod odejo?).

 • Opis: V skupini Žabice z otroki vsakodnevno izvajamo gibalne minutke, in sicer: jogo za otroke, tibetance, telovadbo za možgane, razgibavamo telo itn. Hkrati se velikokrat sproščamo tudi z s čuječnim opazovanjem peščene ure, čuječno vodeno dihamo in počivamo v položaju Zaspanec. Da se otroci medsebojno bolje spoznavajo, povežejo in sprejemajo, velikokrat izvajamo tudi masažo za otroke, ki otroke zelo zabava, jih sprošča, nasmeje, hkrati pa so posledično tudi bolj nežni in razumevajoči drug do drugega. Pri tem jim pomagajo tudi socialne igre: Elektrika potuje, Kdo se skriva pod odejo itn., ki se jih občasno igramo.

Dejavnosti 2: Bivanje na prostem (v vseh vremenskih razmerah)

 • Opis: Veliko bivamo na prostem, če je le možno tudi v dežju in snegu. Igramo se na igrišču, hodimo na sprehode in izlete v bližnjo okolico vrtca, bivamo v gozdu, tečemo itn. Otroci so zelo radi na svežem zraku, zato skrbimo, da smo čim več časa na prostem.

Dejavnosti 3: Jutranji pozdrav in objem, Kako se počutim danes? Kaj želim doživeti danes?

 • Opis: Ker nam je počutje otrok v skupini zelo pomembno, se v jutranjem krogu vsakodnevno pozdravimo (pozdravimo prijatelja na naši levi ali desni strani in ga pobožamo) ter se objamemo. Objemi otrokom zelo veliko pomenijo, občasno prosijo za skupinski objem, vsakodnevno pa vsak otrok izbere enega ali dva otroka in/ali odraslega, ki si ga/ju želi objeti ta dan. Če le imamo čas, otroci v jutranjem krogu povedo, kako se počutijo danes ter kaj lepega si želijo doživeti ta dan (prijaznost, veselje, smeh, objem, naklonjenost koga od prijateljev, da se skupaj igrajo, pojejo itn.). Otroci zato bolj odkrito kažejo naklonjenost otrokom in odraslim skupine, starši pa nam poročajo, da se to pozna tudi v domačem okolju, saj jih sedaj večkrat spontano objamejo ter staršem in sorojencem rečejo, da jih imajo radi.

Dejavnosti 4: Plesne urice in glasbene dejavnosti

 • Opis: V skupini veliko skupaj plešemo in pojemo ob spremljavi inštrumentov (kitara, flavta), hkrati pa otroci z nami igrajo na male inštrumente, zvočne palice.

Dejavnosti 5: tematski sklop Zdravje v vrtcu in moja čustva

 • Opis: V mesecu januarju 2020 smo tematski sklop posvetili temi Zdravje v vrtcu in našim čustvom. Spoznavali, prepoznavali smo jih ob različnih dejavnostih: brali knjige o čustvih (Rožle je jezen, žalosten, prestrašen; Vsak je kdaj srečen; žalosten, jezen, Piščanček Pik itn.), se pogovarjali o čustvih, izvajali dihalne tehnike iz knjig Rožle je jezen; žalosten, ki nam pomaga predelati čustva jeze, žalosti, se igrali z blazinami in žogami čustev (jeza, žalost, strah, veselje itn.). Skupno reševali konflikte, opazovali kakšni smo, ko se razburimo, ko smo jezni, ko smo žalostni, veseli, prestrašeni. V tem mesecu nas je obiskala tudi medicinska sestra, ki je otrokom povedala veliko o skrbi za zdravje: da se je treba veliko gibati, zdravo prehranjevati, pravilno skrbeti za higieno rok, itn. otroci so se tudi zdravo prehranjevali: jedli sadje (granatno jabolko, pomelo, pomaranče, jabolka, hruške, kivije in banane), spekli pa smo tudi zdrave bio pirine polnozrnate piškote z medom.

Zdravju v vrtcu se bomo posvečali v skupini še naprej, v naslednjih mesecih bomo z dejavnostmi nadaljevali (gibalne minutke, jutranji pozdrav in objem, socialne igre, sprostitvene tehnike, petje, ples itn.), dodali pa bomo še teme kot so Spoznavamo, raziskujemo gozd, hodili na izlete s Planinskim društvom za invalide, itn., saj želimo, da se otroci skupine Žabice dobro počutijo, da so sočutni, da se medsebojno spoštujejo, da izražajo svoja čustva, da so čim bolj umirjeni, da znajo reševati konflikte, da zaupajo vase, da počnejo stvari, ki jih veselijo in zanimajo.

Enota Krtek, Alenka Lovšin, Mateja Gabor

V skupini žabice smo spoznavali sebe, svoje telo in naša čustva. Čustva smo spoznavali ob knjigah in ob vsakodnevnih situacijah. Beležili smo jih na čustvo metru. Naučili smo se nekaj pesmic in deklamacij. Risali in slikali smo ob različni glasbi, ter skrbeli za naše telo in dobro počutje.S poučno dramatizacijo o čustvih: Piščanček Pik, pa sva razveselili otroke.

Enota Racman, Urška Baloh

Skupino Miške je v okviru projekta Zdravje v vrtcu obiskala zobna asistentka in nam predstavila zobno preventivo pri najmlajših otrocih. Otroci so se tako seznanjali s pravilno uporabo zobne ščetke in pravilnim načinom ščetkanja mlečnih zob. V skupini Miške med dejavnostmi velikokrat izvajamo sprostitveno- gibalne minutke, ki nas povezujejo, sprostijo in velikokrat nasmejijo. Gibalne minutke nam nudijo možnost za krepitev medsebojnih odnosov in preusmerijo marsikateri konflikt znotraj skupine v željenega.
V naši enoti Gaj so nas obiskale Češminke in skupaj z otroki vzpostavile sproščeno druženje ob plesu, medgeneracijskem druženju ter povezovanju starih običajev in prepoznavanjem simbolov v naši občini. Po obisku so nas spodbudile, da smo ustvarjali in izdelovali preproste kite iz papirja kot simbol slamnikarstva v naši občini, ki so nam ga tudi predstavile v plesu in igri.

Enota Gaj, Jasna Bizjak