MLINČEK / Kotiček s šotori – Šotori otrokom služijo kot prostor za umik, v različnih šotorih pa radi listajo knjige ali si pripovedujejo zgodbe, organizirajo igro vlog ipd.