MLINČEK / Gibalni kotiče – Gibalni kotiček otrokom omogoča razvijanje gibalnih spretnosti. Prostor za gibalne igre smo namenili na asfaltni površini, kjer smo narisali ristanc in igro s številkami. Dodali smo še kotiček za igre z žogo, kjer smo postavili gol.