KRTEK / Matematika s storži – Matematična igra, pri kateri otrok vrže kocki, prešteje pike in pove dobljeno število, nato prešteje toliko storžev kot je vsota obeh vrženih kock ter vse te storže postavi na ustrezno številko na tleh.