KRTEK / Kotiček za igro z naravnimi materiali – Otroci se igrajo z naravnimi materiali in razvijajo kreativnost, domišljijo, socialne veščine…