KRTEK / Kotiček dom – Otroci se vedno radi igrajo dom, razdelijo si vloge in se vživljajo v vsakodanje dogodke, ki so del njihovega življenja.