KRTEK / Kotiček cesta – Otroci si sestavijo cesto, po kateri vozijo z avtomobili in postavljajo prometne znake ter urijo sposobnosti varne mobilnosti.