KRTEK / Gibalni kotiček – Z hojo po gredi so otroci vadili ravnotežje.