KRTEK / Gibalna matematika – Igrivo učenje matematike. Otroci mečemo v tarčo (obroči), ki ima določeno vrednost (1, 2 ali 3), če otrok zadane posamezen obroč in dobi npr. število 1, ta rezultat zabeležijo na desni oz. levi strani ob obročih. Cilj ni tekmovanje, ampak usvajanje štetja, prirejanja 1-1 na zabaven način preko igre. Igro se igra v dveh skupinah.