KEKEC / Športni kotiček – Zavedamo se, da je gibanje izrednega pomena za zdrav razvoj, zato imajo otroci postavljen kotiček, kjer razvijajo svoje gibalne in športne veščine.