KEKEC / Bralnice pod javorjem – Najbolj prijetno je brati skupaj s prijatelji v senci ogromnega drevesa.