GAJ / Ladjice – Otroci iz skupine Medvedki (stari 2-3 let) so izdelovali ladjice po večkratnem poslušanju pesmi K. Koviča: Zlata ladja.