Vizija
naj našim otrokom sije sonce

Spodbujamo

Otrokovo ustvarjalnost, mišljenje in participacijo.

Skrbimo

Za čisto okolje, varujemo svoje zdravje z veliko gibanja in zdravo prehrano.

Spoznavamo in utrjujemo

Otrokova življenjska izkustva, ustvarjamo optimalne pogoje za pridobivanje izkušenj.

Spodbujamo

Medgeneracijsko druženje in sodelovanje z različnimi organizacijami ter društvi.

Spoštujemo

Drugačnost, individualnost, zasebnost in multikulturalnost.

Razvijamo

Otrokovo samospoštovanje in pozitivno samopodobo.