Zdravje v vrtcu 2019/2020ZDRAVJE V VRTCU: POČUTIM SE DOBRO KREATIVNOST (ustvarjanje ali opazovanje) umetnost: / likovna, glasbena, dramska/, narava, jezik
Igre na snegu v šolskem letu 2019/2020Letošnja nagajiva zima nam je natrosila le za vzorec snega. Zato smo se prvega decembrskega snega izjemno razveselili. Hitro odšli na igrišča, tam so se otorci spuščali, izdelali snežake, metali kepe in se kotalili. Najmlajšim pa smo ga prinesli tudi v igralnico.
Začarajmo slikanicoObisk pisateljice Nine Mav Hrovat in ilustratorja Ivana Mitrevskega je bil poseben dogodek, s katerim smo v januarju 2020 dodatno spodbujali bralno kulturo in otrokom na poseben način predstavili delo ustvarjalcev knjig za otroke.
Jesenovanje v šolskem letu 2019/2020V času od 16. do 18. 10. 2019 so bili na jesenovanju otroci dveh enot: Palček in Krtek. Bivali smo na vseh treh kmetijah, in sicer: Ožbet (enota Palček, 24 otrok (skupini Zajci, Medvedi)
Pripovedovalka pravljic v Vrtcu Domžale 2020V skladu z Letnim delovnim načrtom smo letos obeležili mesec kulture s posebnim obiskom »pripovedovalke pravljic«. Vse otroke najstarejših skupin sta obiskali pravljičarki Maja Novak, dipl. vzg. iz Gaja in Katarina Košenina, dipl. vzg. iz enote Krtek.
Bralna kultura v Vrtcu DomžaleSkupina Žabice iz enote Krtek je v sredo, 29. 1. 2020, sodelovala v oddaji Dobro jutro. V sklopu mladinskega literarnega festivala Bralnice pod slamnikom smo se pridružili pogovoru dr. Tine Bilban, urednice, kritičarke in pisateljice, in Nine Mav Hrovat, pisateljice, in pokazali, kako v Vrtcu Domžale spodbujamo in razvijamo bralno kulturo.
Nacionalni mesec skupnega branja 2019V okviru akcije Nacionalni mesec skupnega branja 2019 smo se načrtno in zavestno podali v svet branja. Vsak dan so izbrani učenci po branju delili svoje bralne izkušnje. Otroci so se branju zares posvetili in povedali, da jim je tovrstna dejavnost všeč. Zagotovo se bomo tega posluževali tudi v prihodnje.
Obisk gasilcev in evakuacijske vaje 2019V Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Sledimo smernicam in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo, v oktobru pa izvajamo tudi vaje evakuacije z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je uspešno izvedena.
Obisk Božička 2019Vrtca Domžale je obiskal Božiček. Povedal je pravljico, o tem, zakaj je nekoč zamudil in ni prinesel daril. Z otroki se je pogovarjal o prijateljstvu, delovni vzgoji, dolžnostih, radodarnosti in drugih pozitivnih vrednotah.
Nepridobitni projekt za vrtce, osnovne in srednje šoleOb mednarodnem dnevu strpnosti poglobiti védenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko pasti upravičene nestrpnosti. Namen našega projekta je tudi, da skozi uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki...
Bralna kultura v Vrtcu DomžaleBralna kultura in branje najmlajšim spodbuja zdrav psihosocialni razvoj, interakcije in empatijo, poleg tega spodbuja govorni razvoj in učne sposobnosti. Zaradi naštetega in še mnogih drugih pozitivnih učinkov se v Vrtcu Domžale dobro zavedamo pomena branja,...
Kulturno dopoldne 2019Otroci so se seznanili in poslušali različne pravljice, ljudske in avtorske. Navdušeni so bili nad ustvarjanjem izmišljene skupne pravljice, k čemur jih je izzvala pravljičarka Maja, kasneje pa so dobili pravi kreativni zagon in nastala je zanimiva pravljica, ki so jo otroci kasneje tudi narisali...
Obisk Božička 2018V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale obiskal Božiček. Povedal je armensko pravljico o kučmah, ki jo je posebej pripravil na presenečenje otrokom v dogovoru z vodstvom Vrtca Domžale. Z otroki se je pogovarjal o...
Obisk gasilcev in evakuacijske vaje 2018V oktobru vse enote Vrtca Domžale obiščejo gasilci, ki skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje. Gasilci otroke z vajo učijo, kako skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v primeru naravnih in  drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in podobno.
Jesenovanje v šolskem letu 2018/2019Letos je bilo v okviru vrtca Domžale organizirano jesenovanje za otroke letnikov 2012-2013. Jesenovanja, ki je potekalo od 10. 10. do 12. 10. 2018 smo se udeležili otroci in vzgojitelji iz enot Cicidom, Mlinček in Palček. Z avtobusom smo se odpeljali na dve lepo urejeni kmetiji na Četeno Ravan.
Grad gradičekStarši skupine Ribic iz enote Mlinček so pripravili predstavo Gradič kot darilo ob 70-letnici Vrtca Domžale in jo zaigrali za otroke enot Mlinček in Kekec. Zaigrali so jo tudi na Prazničnem popoldnevu za otroke, starše in obiskovalce v Mlinčku. Oglejte si predstavo!
Predstave gledališke skupineGledališka skupina Vrtca Domžale že od leta 2010 vsako leto za vse otroke Vrtca Domžale pripravi predstavo, ki je poučna, zabavna in otrokom popestri dogajanje v decembru.
Jesenovanje v šolskem letu 2017/2018Letošnje jesenovanje nas je razveselilo s prijetnim toplim, jesenskim soncem. Jesenovanje je potekalo na kmetijah Tavčer, Ožbet in Davčen v škofjeloškem hribovju. Sama lokacija je čudovita, saj ponuja prelep razgled po poljanski in na Starem vrhu tudi v selško dolino.
Vrtec Domžale in hrošček Simon širita zadovoljstvoV začetku februarja 2018 smo ob praznovanju 70- letnice Vrtca Domžale izvedli poseben dogodek z obiskom mladinske pisateljice Nine Mav Hrovat, mag. prof. pred. vzg., ki je v spremstvu maskote Domžal, hrošček Simona, razveselila otroke od 3. leta dalje.
Kulturno dopoldne 2018V februarju so v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja književnosti.
JesenovanjeJesenovanje je dodatna plačljiva dejavnost, ki jo Vrtec Domžale v sodelovanju s turističnimi kmetijami organizira za starejše otroke. Dejavnost poteka tri dni, kar je odlična priložnost, da se otroci za kratek čas ločijo od staršev ter se navajajo na samostojnost. Otroci imajo 24-urno spremstvo strokovnih delavcev vrtca.
Plavalni tečajVrtec Domžale v sodelovanju s Športnim društvom Azimut sport, vsako leto organizira 10 urni tečaj plavanja v Vodnem mestu Atlantis. Tečaji potekajo v pomladanskih mesecih po usklajenem urniku, v popoldanskem času.
Skupaj v goreSkupaj v gore je obogatitvena dejavnost Vrtca Domžale, ki je namenjena otrokom drugega starostnega obdobja in njihovim družinam. Cilj izleta je povezovanje doma, družine in vrtca, prijetni druženje ter sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.