Nepridobitni projekt za vrtce, osnovne in srednje šoleOb mednarodnem dnevu strpnosti poglobiti védenje o pomenu strpnosti in izpostaviti problematiko pasti upravičene nestrpnosti. Namen našega projekta je tudi, da skozi uresničevanje vseh ciljev spodbujamo prijateljstvo med otroki...
Bralna kultura v Vrtcu DomžaleBralna kultura in branje najmlajšim spodbuja zdrav psihosocialni razvoj, interakcije in empatijo, poleg tega spodbuja govorni razvoj in učne sposobnosti. Zaradi naštetega in še mnogih drugih pozitivnih učinkov se v Vrtcu Domžale dobro zavedamo pomena branja,...
Kulturno dopoldne 2019Otroci so se seznanili in poslušali različne pravljice, ljudske in avtorske. Navdušeni so bili nad ustvarjanjem izmišljene skupne pravljice, k čemur jih je izzvala pravljičarka Maja, kasneje pa so dobili pravi kreativni zagon in nastala je zanimiva pravljica, ki so jo otroci kasneje tudi narisali...
Obisk Božička 2018V skladu z Letnim delovnim načrtom je otroke v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale obiskal Božiček. Povedal je armensko pravljico o kučmah, ki jo je posebej pripravil na presenečenje otrokom v dogovoru z vodstvom Vrtca Domžale. Z otroki se je pogovarjal o...
Obisk gasilcev in evakuacijske vaje 2018V oktobru vse enote Vrtca Domžale obiščejo gasilci, ki skupaj z zaposlenimi in otroki izvedejo evakuacijske vaje. Gasilci otroke z vajo učijo, kako skrbeti za svojo varnost, kako ravnati v primeru naravnih in  drugih nesreč (požara, poplave, potresa do prometne nesreče) in podobno.
Jesenovanje v šolskem letu 2018/2019Letos je bilo v okviru vrtca Domžale organizirano jesenovanje za otroke letnikov 2012-2013. Jesenovanja, ki je potekalo od 10. 10. do 12. 10. 2018 smo se udeležili otroci in vzgojitelji iz enot Cicidom, Mlinček in Palček. Z avtobusom smo se odpeljali na dve lepo urejeni kmetiji na Četeno Ravan.
Grad gradičekStarši skupine Ribic iz enote Mlinček so pripravili predstavo Gradič kot darilo ob 70-letnici Vrtca Domžale in jo zaigrali za otroke enot Mlinček in Kekec. Zaigrali so jo tudi na Prazničnem popoldnevu za otroke, starše in obiskovalce v Mlinčku. Oglejte si predstavo!
Predstave gledališke skupineGledališka skupina Vrtca Domžale že od leta 2010 vsako leto za vse otroke Vrtca Domžale pripravi predstavo, ki je poučna, zabavna in otrokom popestri dogajanje v decembru.
Jesenovanje v šolskem letu 2017/2018Letošnje jesenovanje nas je razveselilo s prijetnim toplim, jesenskim soncem. Jesenovanje je potekalo na kmetijah Tavčer, Ožbet in Davčen v škofjeloškem hribovju. Sama lokacija je čudovita, saj ponuja prelep razgled po poljanski in na Starem vrhu tudi v selško dolino.
Vrtec Domžale in hrošček Simon širita zadovoljstvoV začetku februarja 2018 smo ob praznovanju 70- letnice Vrtca Domžale izvedli poseben dogodek z obiskom mladinske pisateljice Nine Mav Hrovat, mag. prof. pred. vzg., ki je v spremstvu maskote Domžal, hrošček Simona, razveselila otroke od 3. leta dalje.
Kulturno dopoldne 2018V februarju so v ospredju kulturne vsebine v vseh enotah in v vseh oddelkih Vrtca Domžale posebej, zato vzgojiteljice otrokom nudijo različne, pestre in bogate vsebine s področja književnosti.
JesenovanjeJesenovanje je dodatna plačljiva dejavnost, ki jo Vrtec Domžale v sodelovanju s turističnimi kmetijami organizira za starejše otroke. Dejavnost poteka tri dni, kar je odlična priložnost, da se otroci za kratek čas ločijo od staršev ter se navajajo na samostojnost. Otroci imajo 24-urno spremstvo strokovnih delavcev vrtca.
Plavalni tečajVrtec Domžale v sodelovanju s Športnim društvom Azimut sport, vsako leto organizira 10 urni tečaj plavanja v Vodnem mestu Atlantis. Tečaji potekajo v pomladanskih mesecih po usklajenem urniku, v popoldanskem času.
Skupaj v goreSkupaj v gore je obogatitvena dejavnost Vrtca Domžale, ki je namenjena otrokom drugega starostnega obdobja in njihovim družinam. Cilj izleta je povezovanje doma, družine in vrtca, prijetni druženje ter sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja.
Športno popoldneCilji takšne oblike sodelovanja s starši so aktivno preživljanje prostega časa staršev z otroki, povezovanje vrtca in otrokove družine, sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja ter razvijanje gibalnih spretnosti.
Dnevi kolesarjenjaDnevi kolesarjenja se izvajajo v najstarejših skupinah v vseh enotah Vrtca Domžale. Izvajajo jih strokovne delavke. Kolo in kolesarsko opremo lahko otroci prinesejo od doma, lahko pa si jo izposodijo v vrtcu.
Učenje rolanjaJe brezplačna obogatitvena dejavnost Učenje rolanja je namenjena starejšim otrokom, ki si želijo rolati. Predznanje rolanja ni potrebno, saj jih strokovne delavke razdelijo v začetne in nadaljevalne skupine, da delo poteka varneje, lažje in bolj učinkovito.
Igre na sneguV skladu z Letnim delovnim načrtom vsako zimo v vseh enotah Vrtca Domžale organiziramo obogatitveno dejavnost Igre na snegu. Dejavnost je brezplačna in poteka na igriščih vrtcev pod vodstvom strokovnih delavcev Vrtca Domžale.
Mali sončekBistvo gibalnega/športnega programa Mali sonček je dejavnost sama. Pomemben je proces, ki poteka čez vse leto in ne zgolj opravljanje predpisanih nalog. Mali sonček otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo programa pa s priznanjem (diploma).
Gledališki AbonmaZ doživljanjem, spoznavanjem in uživanjem v umetnosti, umetniških dejavnosti, kot je gledališče, otrok razvija umetniško predstavljivost, domišljijo z zamišljanjem, bogati svoj notranji in zunanji svet.
Tradicionalni slovenski zajtrk in obisk čebelarja v Vrtcu DomžaleTradicionalni slovenski zajtrk je tudi dogodek, ki povezuje zdravje, kulturo in družabnost. Izvajamo ga v vseh enotah in vseh oddelkih Vrtca Domžale. Vsebine, ki jih vzgojiteljice pred tradicionalnim zajtrkom izvajajo, so v povezavi z zdravo prehrano in ohranjanjem zdravja.
Obisk gasilcev v Vrtcu DomžaleV Vrtcu Domžale potekajo v oktobru različne aktivnosti v okviru požarne varnosti. Sledimo smernicam in priporočilom, tako da skrbimo za varno okolje in preventivo, v oktobru pa izvajamo tudi vaje evakuacije z namenom preverjanja tehnične opreme za izvedbo, ki je uspešno izvedena,...
Kulturno dopoldne v Vrtcu DomžaleOtroci so poslušali pravljico po izbiri in v vseh enotah je bila pravljica O kralju, ki ni maral pospravljati prva izbira otrok. Izkazali so se kot izredno dobri poslušalci...